Ismir Jusko

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Vijećnik u Općini Centar Sarajevo

Rođen je 1971. godine u Zuttlingenu – Savezna Republika Njemačka, a diplomirao je na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao i pohađa doktorski studij. U Ministarstvu za unutrašnje poslove BiH radio je od 1990. do 1996. godine,gdje je u Specijalnoj jedinici policije obavljao poslove i zadatke od policajca – specijalca, komandira odjeljenja, komandira voda, zamjenika komandira čete, do pomoćnika komandanta Specijalne jedinice. Od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa Tima za antiterorizam. Od 2010. do januara 2013. godine, i od septembra 2013. do novembra 2014. godineradio je u Ministarstvu sigurnosti BiH – Agencija za policijsku podršku na dužnosti šefa Kabineta direktora, a od januara do septembra iste godine bio je savjetnik ministra sigurnosti BiH. Od novembra 2015. do maja 2016. obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Od 11. maja 2016. godine je obavljao funkciju ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u decembru 2018. godine imenovan je na funkciju ministra za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo. Nakon smjene Vlade Edina Forte stupio je na funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi KS, a na toj funkciji ostaje do januara 2021. godine. Nakon Lokalnih izbora 2020. godine postaje vijećnik u općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Izvor: CIN

Obećanja
Neispunjeno 4
Ispunjeno 1
Istinitosti
Poluistina 1
Dosljednosti
Nedosljedno 1
Pitajte Istinomjer!