Dragan Bogdanić

Dragan Bogdanić je rođen 5. jula 1965. godine u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio je u Banjoj Luci, a subspecijalizaciju iz kardiologije u Beogradu.

Kao ljekar radio je u Domu zdravlja Teslić i u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica, a od 2003. kao pomoćnik direktora za zdravstvo i član Upravnog odbora ove banje. Od 2007. bio je predsjednik Upravnog odbora Banje Vrućice, a od 2010. generalni direktor Zdravstvenog centra Banja Vrućica.