Alija Behmen

Politička partija: SDP BiH

Trenutna pozicija: 

Rođen je 1940. godine u Splitu, a diplomirao je 1969. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je odbranio i doktorsku disertaciju. Po završetku fakulteta, radio na Ekonomskom institutu u Sarajevu, a 1980. godine kada je izabran za docenta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.

Od marta 2001. do kraja 2003. godine je obavljao funkciju premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Na izborima 1998. godine izabran za poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na izborima 2006. godine je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U januaru 2009. prestao mu je poslanički mandat, kada je izabran na funkciju gradonačelnika Sarajeva, koju je obavljao do 2013. godine.

Alija Behmen je preminuo 1. avgusta 2018. godine.

Izvor: Wikipedia