Semiha Borovac

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija:

Rođena 1955. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1977. godine, a 2000. godine je položila pravosudni ispit.

Od 1996. godine bila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i zamjenica ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo. Od 2000. do 2005. godine bila je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo a uporedo s tim i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH.Potom je imenovana za gradonačelnicu Sarajeva. Na ovoj poziciji je bila do 2009. godine. U 2010. godini je tri mjeseca bila savjetnica premijera Vlade FBiH i nakon toga je prešla u Ured koordinatora za reformu javne uprave, obavljajući poslove koordinatorice. Funkciju ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine obnašala je od 2014. do 2019. godine..

Izvor: CIN

Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 1
Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!