Ispunjeno

Nova veza sa bh. dijasporom

Nadležnim institucijama u BiH trebalo je 20 godina za usvajanje Politike odnosa sa iseljeništvom. Vijeće ministara BiH je u aprilu prošle godine usvojilo ovaj dokument, a resorna ministrica, Semiha Borovac je nakon toga najavila i formiranje reprezentativnih tijela iseljenika, u čijem sastavu će biti predstavnici sva tri naroda, te uspostavljanje interaktivnog web portala za iseljeništvo. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz finansijsku podršku Vlade Švicarske jučer je pokrenulo prvi interaktivni portal za dijasporu, a što je ministrica Boravac najavila u augustu prošle godine.

Nakon neuspjelih pokušaja u dvije decenije, Vijeće ministara BiH je na naš prijedlog usvojilo Politiku odnosa sa iseljeništvom, što je prvi dokument na državnom nivou kojim se institucionalizira ta saradnja. Saradnja više ne zavisi od dobre volje bilo koga, nego je obaveza i institucija i državnih službenika na svim nivoima vlasti, a realizira se i kroz uspostavu koordinatora za saradnju sa iseljeništvom. Slijedi formiranje reprezentativnih tijela iseljenika, u čijem sastavu će biti predstavnici sva tri naroda i ostalih, a što će omogućiti da čujemo jedinstven glas naše dijaspore. U toku su uspostava reprezentativnih tijela iseljenika u Njemačkoj i Austriji, mapiranje dijaspore u 10 zemalja, te uspostava interaktivnog web portala za iseljeništvo.

(Semiha Borovac, 07.08.2017.)

Nedavno je iz ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH saopšteno da će web portal namijenjen dijaspori uskoro početi sa radom.

Prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine, www.dijaspora.mhrr.gov.ba, u vlasništvu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice bit će pokrenuti u ponedjeljak (26. februara).

Portal je kreiran u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

(Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, 23.02.2018.)

Tako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH jučer javnosti predstavilo dugo najavljivani web portal za bh. dijasporu.

Primarni cilj portala nije samo puko objavljivanje informacija nego stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između BiH i njenog iseljeništva.

(Semiha Borovac, 26.02.2018.)

Na ovom web portalu će, između ostalog, biti dostupan objedinjeni adresar institucija u BiH, te diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine širom svijeta, kao i registar organizacija bosanskohercegovačkog iseljeništva.

Kako je rečeno, posredstvom ovog portala biti će osigurano i “učešće iseljenika u kreiranju javnih politika u nadležnosti Ministarstva i drugih institucija putem Javnih konsultacija, te će biti objavljivane informacije o poslovnim prilikama kao i javni pozivi sa informacijama o mogućnosti finansiranja projekata ili apliciranja za grant sredstva.”

Za uspostavljanje interaktivnog portala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, na čelu sa ministricom Semihom Boravac dobija ocjenu ispunjeno.

Po pitanju ostalih aktivnosti vezanih za bh. iseljeništvo, koje je Boravac ranije najavila, održani su sastanci reprezentativnih tijela iseljenika u Njemačkoj i Austriji, a trenutno je u toku i “mapiranje dijaspore u 10 zemalja”. Reakcije na “mapiranje” su oprečne i dijaspora nije u cijelosti oduševljena idejama, te ima i onih koji smatraju da mapiranja i reprezentativna tijela sva tri naroda vode ka “novim podjelama”.

Istinomjer će pratiti i ostala obećanja i aktivnosti koja se odnose na bh. iseljeništvo.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!