Svi kolektivni centri neće biti zatvoreni do 2020. godine

O implementaciji i ispunjavanju ciljeva iz Revidirane strategije, Istinomjer je pisao još 2013. godine, a tokom 2018. godine u analizi pod nazivom “Kolektivni centri kao kolektivna sramota” osvrnuli smo se i na tok implementacije Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

Dokument pod nazivom Revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma , koji je usvojen još 2010. godine, u svojim strateškim ciljevima pored dovršenja procesa povratka izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, navodi i realiziranje povrata imovine i stanarskih prava, dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe povratka, te osiguranje uslova održivog povratka i procesa reintegriranja u BiH.

O implementaciji i ispunjavanju ciljeva iz Revidirane strategije, Istinomjer je pisao još 2013. godine, a tokom 2018. godine u analizi pod nazivom Kolektivni centri kao kolektivna sramota osvrnuli smo se i na tok implementacije Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

S tim u vezi, podsjećamo da je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac prilikom obilježavanja početka izgradnje zgrade socijalnog stanovanja u Maglaju koja se gradila u sklopu projekta zatvaranja kolektivnih centara – CEB II izjavila:

Strateški cilj BiH je da kolektivne centre u BiH zatvorimo do 2020. godine. Ovaj cilj ne bismo mogli realizirati bez zajedničkih aktivnosti svih razina vlasti, što je jedini način da se riješi ovo krupno socijalno pitanje građana u kolektivnim centrima.

Semiha Borovac, 09.06.2017.

Ipak, početkom 2019. godine, navodeći da je “zahvaljujući projektu CEB 2 – Zatvaranje kolektivnih centara u BiH, koji provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u protekloj godini 190 osoba uselilo u 63 stana u šest novoizgrađenih zgrada u Kladnju, Maglaju, Modriči i Derventi, namijenjenih stanarima kolektivnih centara”, ministrica Borovac obavijestila je javnost da svi kolektivni centri u BiH neće biti zatvoreni do 2020. godine.

Strateški cilj je bio da se svi kolektivni centri u našoj zemlji zatvore do kraja 2020. godine. No, zbog realne situacije na terenu gdje u pojedinim lokalnim zajednicama poput Brčko distrikta BiH još nije počela provedba projekta, smatramo da će cilj biti moguće u potpunosti ostvariti do kraja 2022. godine.

Semiha Borovac, 20.01.2019.

Ovim Istinomjer prvobitnom obećanju ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semihe Borovac u vezi zatvaranja svih kolektivnih centrara u BiH daje ocjenu neispunjeno, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti implementaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

Na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine Gradsko vijeće Grada Sarajeva (GV) jednoglasno je usvojilo odluku kojom se...

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade...Hoće li konačno Federacija BiH usvojiti Strategiju za mlade?

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena Strategija za...