Neispunjeno

Svi kolektivni centri neće biti zatvoreni do 2020. godine

O implementaciji i ispunjavanju ciljeva iz Revidirane strategije, Istinomjer je pisao još 2013. godine, a tokom 2018. godine u analizi pod nazivom “Kolektivni centri kao kolektivna sramota” osvrnuli smo se i na tok implementacije Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

Dokument pod nazivom Revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma , koji je usvojen još 2010. godine, u svojim strateškim ciljevima pored dovršenja procesa povratka izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, navodi i realiziranje povrata imovine i stanarskih prava, dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe povratka, te osiguranje uslova održivog povratka i procesa reintegriranja u BiH.

O implementaciji i ispunjavanju ciljeva iz Revidirane strategije, Istinomjer je pisao još 2013. godine, a tokom 2018. godine u analizi pod nazivom Kolektivni centri kao kolektivna sramota osvrnuli smo se i na tok implementacije Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

S tim u vezi, podsjećamo da je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac prilikom obilježavanja početka izgradnje zgrade socijalnog stanovanja u Maglaju koja se gradila u sklopu projekta zatvaranja kolektivnih centara – CEB II izjavila:

Strateški cilj BiH je da kolektivne centre u BiH zatvorimo do 2020. godine. Ovaj cilj ne bismo mogli realizirati bez zajedničkih aktivnosti svih razina vlasti, što je jedini način da se riješi ovo krupno socijalno pitanje građana u kolektivnim centrima.

Semiha Borovac, 09.06.2017.

Ipak, početkom 2019. godine, navodeći da je “zahvaljujući projektu CEB 2 – Zatvaranje kolektivnih centara u BiH, koji provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u protekloj godini 190 osoba uselilo u 63 stana u šest novoizgrađenih zgrada u Kladnju, Maglaju, Modriči i Derventi, namijenjenih stanarima kolektivnih centara”, ministrica Borovac obavijestila je javnost da svi kolektivni centri u BiH neće biti zatvoreni do 2020. godine.

Strateški cilj je bio da se svi kolektivni centri u našoj zemlji zatvore do kraja 2020. godine. No, zbog realne situacije na terenu gdje u pojedinim lokalnim zajednicama poput Brčko distrikta BiH još nije počela provedba projekta, smatramo da će cilj biti moguće u potpunosti ostvariti do kraja 2022. godine.

Semiha Borovac, 20.01.2019.

Ovim Istinomjer prvobitnom obećanju ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semihe Borovac u vezi zatvaranja svih kolektivnih centrara u BiH daje ocjenu neispunjeno, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti implementaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!