Kadrija Hodžić

Politička partija: SDP BiH

Trenutna pozicija:

Kadrija Hodžić je rođen u Tuzli, 4. maja 1958. godine. Ekonomski fakultet završio u Brčkom, postdiplomski studij makroekonomije u Beogradu. Doktorirao na ekonomskom fakultetu u Tuzli 1997. Radi kao naučni istraživač na Ekonomskom fakultetu u Tuzli i docent na predmetu Makroekonomija Ekonomskog fakulteta u Tuzli.

U januaru 2021. godine imenovan za premijera Tuzlanskog kantona.

Izvor: Međunarodni forum Bosna

Obećanja
Ispunjeno 1
Djelimično ispunjeno 1
Istinitosti
Istina 2
Pitajte Istinomjer!