Ispunjeno

TK uveo “tax free” model za registraciju preduzeća i obrta

Jedna od mjera koju je, podnoseći svoj ekspoze početkom 2021. godine, najavio premijer Tuzlanskog kantona (TK) Kadrija Hodžić bilo je i uvođenje tzv. tax-free modela za registraciju firmi i obrta, čime bi, kako je tada rekao, bile ukinute naknade za osnivanje firmi i obrta u nadležnosti kantona i općina, koje bi slijedile ovakvu inicijativu.

Screenshot: RTV Slon

Lakoća poslovanja. Uvođenjem „Tax-free“ modela za registraciju firmi i obrta, ukinule bi se naknade za osnivanje firmi i obrta u nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina koje bi slijedile ovakvu inicijativu. Obzirom da se iz budžeta Tuzlanskog kantona svake godine izdvajaju značajna finansijska sredstva kao poticaj privredi, jedna od stavki može biti smanjivanje direktnih poticaja indirektnim kroz osnivanje firmi i obrta. Preispitali bismo svrsishodnost i ostalih parafiskalnih nameta koji koče ekonomski rast i nove investicije.

Kadrija Hodžić, 26.1.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Kadrijom Hodžićem, formirana je 26.1.2021. godine, a podržale su je stranke skupštinske većine – SDP, PDA, Naša stranka i SBB.

Sredinom septembra 2021. godine, Vlada TK usvoila je inicijativu zastupnice Mirele Trepanić-Grbešić (NS) za uvođenje “tax free” modela registracije preduzeća, a nešto manje od mjesec kasnije ista inicijativa usvojena je i u Skupštini ovog kantona.

Sredstva u iznosu od pola miliona KM planirana su Nacrtu budžeta TK, usvojenom u novembru, dok je Prijedlog budžeta usvojen 22. decembra, čime su stečeni uslovi za realizaciju spomenute inicijative od 1. januara 2022. godine.

Kako je Trepanić-Grbešić pojasnila još nakon usvajanja Nacrta budžeta, ova sredstva bit će refundirana za razne parafiskalne namete koji se uplaćuju prilikom pokretanja firmi ili obrta.

Nakon što je “tax free” model zaživio i u praksi, premijer TK Kadrija Hodžić je za portal Klix pojasnio da se radi se o namjeri da se odgovori na one namete za koje kantonalna vlast nije nadležna.

Naprimjer, imate niz nameta, taksi i drugih davanja koja se tiču federalnog ili lokalnih nivoa vlasti, na koje mi kao kanton nismo mogli utjecati. Dakle, pronašli smo način da ono što novi preduzetnici moraju da plate pri pokretanju firmi, mi im to nadoknadimo. Na ovaj način direktno doprinosimo lakšem poslovanju i stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja. Kada je riječ o održivosti ove mjere, moramo istaći da će ublažavanje ili subvencioniranje nameta u osnivanju preduzeća i obrta poduzetnicima i obrtnicima osigurati početne uštede i poduzetničke poticaje, a ujedno će u konačnici dovesti do povećanja budžetskih prihoda (kroz povećane poreze i doprinose), a da ne govorimo o multiplikaciji potrošnje koja će biti ostvarena od plata zaposlenih u takvim firmama. I još nešto, smanjit ćemo rasprostranjenost korupcije koja se odnosi na javne usluge, administrativne takse i dozvole za registraciju preduzeća.

Kadrija Hodžić, 11.1.2022.

Sličnu inicijativu uputila je Vladi Kantona Sarajevo još u januaru 2021. godine zastupnica u Skupštini ovog kantona Vildana Bešlija, no ona do danas nije realizirana.

S obzirom na to da je “tax free” model registracije preduzeća i obrta u TK zaživio od 1. januara 2022. godine, Istinomjer će obećanje koje je u svom ekspozeu dao premijer ovog kantona Kadrija Hodžić da će se to i desiti ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!