Edin Dilberović

Politička partija: –

Trenutna pozicija: Direktor Direkcije za evropske integracije BiH

Rođen je u Dubrovniku 1969. godine. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu. Školovanje je nastavio na Centralno-Evropskom univerzitetu u Budimpešti i na Univerzitetu države New York gdje je okončao postdiplomski studij iz oblasti Političke ekonomije i političkih nauka.

Radio je u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Zavodu za naučnu, kulturnu, sportsku, tehničku saradnju sa inozemstvom, kao treći sekretar u misija Bosne i Hercegovine pri OSCE-u u Beču. Radni angažman nastavlja kao šef kabineta ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa inozemstvom Bosne i Hercegovine, a od 2002. – 2003. godine bio je šef Odjela za ekonomsku diplomaciju u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, potom savjetnik za vanjsku politiku i ekonomiju u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Od 2005. – 2008. godine bio je ambasador-šef Misije Bosne i Hercegovine pri UN, OSCE i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, a kasnije i šef Odsjeka za Vijeće Evrope, OSCE i regionalne inicijative u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra vanjskih poslova za bilateralu. Od 2012. godine bio je i Ambasador Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Izvor: Akta

Obećanja
Neispunjeno 1
Ispunjeno 1
Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!