Ispunjeno

Akcioni plan spreman za realizaciju

Nakon što je 29.05.2019. godine Evropska komisija objavila Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji kao i prateći Analitički izvještaj, direktor Direkcije za evropske integracije (DEI), Edin Dilberović najavio je iniciranje akcionog plana u cilju planiranja mjera za provedbu prioriteta navedenih u pomenutim dokumentima.

“Direkcija će u skladu sa svojim mandatom inicirati akcioni plan u kojem će u dogovoru sa svim institucijama svih nivoa vlasti da se poduzmu mjere da se svih 115 mjera što prije ispune” izjavio je s tim u vezi Dilberović, te podvukao “da će vrijeme pokazati da će Direkcija odraditi ono što se očekuje”:

Akcioni planom ćemo vrlo brzo pripremiti i dati na usvajanje. Moraće se poraditi i na Mehanizmu koordinacije. Nadam se političkoj zrelosti i podršci.

Edin Dilberović, 03.06.2019.

Tako je Vijeću ministara BiH već početkom septembra tekuće godine, od strane DEI-a, na razmatranje i usvajanje upućen Nacrt Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije.

Kako je saopšteno nakon vanredne telefonske sjednice održane 16.10.2019. godine, Vijeće ministara BiH “usvojilo je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU”.

U izvještaju sa pomenute sjednice se pored ostalog navodi da je “Akcioni plan sveobuhvatni cjelodržavni planski dokument i sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta”, te da su u “njegovom planiranju sudjelovale 233 institucije sa svih nivoa vlasti”.

Ovim Istinomjer obećanje Edina Dilberovića u vezi iniciranja, pripreme i usvajanja Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!