Analize

BiH još uvijek bez Programa integriranja u EU

U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, objavljenom u maju 2019. godine u okviru 14 ključnih prioriteta koje naša zemlja treba ispuniti da bi, kako je navedeno, temeljito poboljšala svoj zakonodavni i institucionalni okvir, u dijelu “Demokratija/Funkcionisanje”, pod rednim brojem 2, nalazi se i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquisa.

Foto: Facebook/DEI BiH

U vezi s tim, u uvodnom dijelu Mišljenja navedeno je da Bosna i Hercegovina, da bi ispunila svoje pravne obaveze po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), mora osigurati funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i izraditi državni program za usvajanje acquisa EU, te se u poglavlju “Sposobnost preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva u EU” u Mišljenju EK pažnja skreće na sljedeće:

Bosna i Hercegovina nema nacionalni program za usvajanje acquisa. Program je zakonska obaveza prema SSP-u i od suštinskog je značaja za planiranje i pojednostavljenje procesa usklađivanja zakonodavstva EU u cijeloj zemlji. Administrativni kapaciteti su slabi i nedostaju efikasne koordinacione strukture za upravljanje 14 vlada u zemlji. Kao posljedica toga, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim izazovima u provođenju i primjeni zakonodavstva koji proizlaze iz ciljeva integracije u EU. Potrebni su značajni i održivi napori da bi zemlja mogla preuzeti obaveze koje proističu iz članstva u EU.

Mišljenje EK, 29.5.2019.

U međuvremenu, osigurano je funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, što je do sada jedini u potpunosti ispunjen prioritet, dok je izrada Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kojim se adresira jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije vezan za izradu nacionalnog programa usvajanja acquisa, pokrenuta krajem oktobra 2020. godine.

Tako je kreiranje Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju započelo na sastanku održanom 21.10.2020. godine, na kojem su članovima Komisije za evropske integracije i rukovodstvu radnih grupa za evropske integracije online putem predstavljeni metodologija za njegovu izradu i prateći plan aktivnosti.

Kako je navedeno tom prilikom, izradom Programa adresiraju se i obaveze preuzete Sporazumom za stabilizaciju i pridruživanje i preporukama Evropske komisije vezane za potrebu da se propisi EU, s obzirom na nadležnosti nivoa vlasti, preuzmu i provedu na planski i usklađen način u BiH, dok sam dokument pojednostavljuje planiranje rada, a javnosti i zakonodavnoj vlasti daje dobar instrument za praćenje rada izvršne vlasti na svim nivoima te procesa pristupanja BiH u EU.

Predviđeno je i da Program integriranja uključuje akcioni plan za usklađivanja propisa u BiH s propisima EU i akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije, te pregled administrativnih kapaciteta, a obuhvatit će planski period od četiri godine.

Iz Direkcije za evropske integracije BiH tom su prilikom naveli da će na izradi dokumenta raditi 36 radnih grupa, kao i Komisija za evropske integracije, te ostala tijela mehanizma koordinacije, i to u pet faza. Rok za njegov završetak je 15 mjeseci.

Direktor Direkcije za evropske integracije i predsjedavajući Komisije za evropske integracije Edin Dilberović, ističući veliki značaj Plana integriranja, koji predstavlja sveobuhvatni dokument koji će BiH napokon imati u procesu evropskih integracija, naglasio je tada, pored ostalog, da “izvršna vlasti u BiH i sve institucije svih nivoa vlasti trebaju u prioritet rada staviti Plan integriranja”, dok je pomoćnica direktora i predsjedavajuća Radne grupe za politički kriterij Darija Ramljak istakla da je metodologija prilagođena novonastaloj situaciji.

Ono što nije prilagođavano su učesnici, mehanizam koordinacije je jasno definirao da je veliki dio aktivnost na radnim grupama, a da je odgovornost na predsjedavajućima, zamjenicima, sekretaru radne grupe i članu iz Direkcije.

Darija Ramljak, 21.10.2020.

Ramljak je dodala i da se završetak programa očekuje krajem 2021. godine te da, iako to djeluje kao dug period, ako se uzmu u obzir okolnosti i činjenica da se prvi put radi Program, smatra da je rok realan.

Optimizma da će Plan integriranja biti završen u predviđenom roku nije nedostajalo. S tim u vezi, kako su u martu 2021. godine prenijele Nezavisne novine, iz Direkcije za evropske integracije, ali i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, rečeno je “da nije nerealno očekivati da Program integriranja BiH u EU bude izrađen u roku te da trenutno iz Republike Srpske 240 službenika ispred 44 institucije radi na izradi programa”.

Međutim, i pored navedenih očekivanja, ispostavilo se da dokument “Program integriranja BiH u EU” ni do danas nije završen. To su, nakon našeg upita, 14.7.2022. godine za Istinomjer potvrdili iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Radne grupe za evropske integracije čiji je zadatak izrada Programa integriranja BiH u EU nisu završile izradu ovog dokumenta do roka koji je utvrđen u Metodologiji izrade Programa, a koju je Kolegij za evropske integracije usvojio u septembru 2020. godine. Direkcija za evropske integracije je istekom navedenog roka dostavila izvještaj o do tada realiziranim aktivnostima članovima Kolegija za evropske integracije, članovima Vijeća ministara BiH i Komisije za evropske integracije. Direkcija, koja osigurava stručnu, tehničku, logističku i informatičku podršku učesnicima u izradi Programa, nada se da će radne grupe za evropske integracije nakon određenog zastoja poduzeti neophodne aktivnosti i u što skorijem periodu finalizirati dokument.

Direkcija za evropske integracije BiH, 14.7.2022.

Nakon tri godine, BiH ispunila jedan od 14 prioriteta Evropske komisije – rezultat je koji je ispod svih očekivanja kako briselske administracije, tako i građana i građanki Bosne i Hercegovine. Svaki od 14 prioriteta iz Mišljenja EK veoma je bitan te ni usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquisa nije izuzetak.

Naprotiv, značaj Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju tim je veći, jer je to, a kako se navodi u Mišljenju EK, zakonska obaveza prema SSP-u, ali je i od suštinskog značaja za planiranje i pojednostavljenje procesa usklađivanja zakonodavstva EU u cijeloj zemlji. No, kao što je slučaj i s njihov odnosom spram većine drugih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na svom putu ka Evropskoj uniji, očigledno je da se nadležnim institucijama u našoj zemlji ne žuri previše ni kada se radi o izradi Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te precizan odgovor na pitanje kada će taj dokument biti završen i usvojen, kao ni na mnoga druga pitanja, nije moguće dati.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!