Ispunjeno

Modernizacija parking prostora u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo je u septembru 2019. godine započela sa realizacijom projekta kojim bi se trebao riješiti problem loše ili nikako osvijetljenih parking prostora na području ove općine koji je već dugi niz godina zadavao mnoge probleme građanima.

Kada je u decembru 2018. godine usvojen Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2019. godinu saopćeno je da će “značajna finansijska sredstva biti uložena u parkinge” što podrazumijeva “sanaciju znatnog dijela rasvjete na parkinzima koji su u velikoj mjeri mračni, što predstavlja jedan od problema”.

S tim u vezi, 01. avgusta 2019. godine načelnik Općine Novi Grad, Semir Efendić potpisao je Ugovor za izvođenje radova na modernizaciji i nadgradnji javne rasvjete na parkinzima na području Novog Grada sa izvođačem radova – konzorcijem firmi SES d.o.o. Sarajevo i STEP d.d. Sarajevo.

To je dio velikog plana i posla koji smo započeli u Općini Novi Grad. Rasvjeta na parkinzima je dotrajala i nije mijenjana 30-40 godina kada su i izgrađena novogradska naselja. Naš plan je da sve parkinge u općini saniramo i da stavimo novu LED rasvjetu. Već kroz prvi ugovor radi se na zamjeni rasvjetnih tijela, povećanju visine stubova, zamjene stubova i ovim ugovorom su obuhvaćeni u prvoj fazi najveći parking prostori.

Semir Efendić, 01. avgust 2019.

Iz Općine Novi Grad naveli su da je “vrijednost investicije 335.895 KM, a planirani rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja u posao”, te da, osim što će se poboljšati osvijetljenost parking prostora, “poboljšat će se i osjećaj sigurnosti korisnika kao i smanjenje lošeg utjecaja na životnu okolinu zamjenom starih svjetiljki sa modernom LED rasvjetom”.

U okviru ovog projekta izvršit će se modernizacija parkinga na 23 lokacije, a bit će zamijenjeno oko 245 rasvjetnih tijela. Radovi će se izvoditi na parkinzima u 13 mjesnih zajednica (Staro Hrasno, Čengić Vila, Otoka, Aneks, Alipašino Polje B1, Alipašino Polje B2, Alipašino Polje C1, Alipašino Polje C2, Saraj Polje, Olimpijsko, Dobrinja A, Dobrinja C, Dobrinja D), čime će se modernizovati blizu 40% parking prostora na području Općine.

Saopćenje, Općina Novi Grad, 01. avgust 2019.

S tim u vezi, početkom septembra 2019. godine radovi na modernizaciji parking prostora u ovoj općini su započeli, a osim modernizacije rasvjete planirana je i sanacija rupa, kao i postavljanje horizontalne signalizacije. Iz Općine Novi Grad naveli su da će se ovim projektom “poboljšati osvjetljenost parking prostora, što je bitno zbog same sigurnosti vozila, ali i osjećaja sigurnosti korisnika parkinga”, dok će nova horizontalna signalizacija kojom će se označiti mjesta za parkiranje i smjerovi kretanja vozila ”uvesti red u parkiranju vozila”.

Potpuno nova rasvjeta u ovoj godini će biti postavljena na 26 velikih parkinga za šta je iz općinskog budžeta osigurano 335.000 KM, dok je u narednoj godini planirana zamjena rasvjete i na preostalim parkinzima. Radovi su počeli u C fazi Alipašinog Polja, gdje izvođač radova Konzorcij SES d.o.o. i STEP d.d. Sarajevo vrše uklanjanje stubova stare rasvjete i vrše postavljanje, odnosno betoniranje novih stubova nakon čega će se vršiti ugradnja LED rasvjetnih tjela.

Saopćenje, Općina Novi Grad, 03. septembar 2019.

Tokom septembra 2019. godine radilo se na sanaciji oštećenja i rupa na parkinzima, nivelisanju šahtova i šibera, kao i čišćenju i uklanjanju otpadaka, a nova rasvjeta puštena je u fukciju na 11 parkinga u naseljima Dobrinja, Alipašino polje, Otok i Aneks.

U oktobru 2019. godine načelnik Efendić saopćio je da se započelo sa radovima na postavljanju horizontalne signalizacije na parkinzima:

Nakon sto su sanirana oštećenja na parkinzima u Općini Novi Grad, danas je započelo postavljanje plastične horizontalne signalizacije sa rokom trajanja od 5 godina.

Semir Efendić, 10.10.2019.

Kada je krajem aprila saopćeno da Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa aktivnostima na modernizaciji novih parking prostora na području ove općine, javnost je obaviještena i da su radovi na modernizaciji i uređenju parking prostora koji su započeli u septembru 2019. godine uspješno okončani.

Općina Novi Grad Sarajevo u prošloj je godini započela nekoliko projekata koji se odnose na uređenje i obnovu zapuštenih parkinga koje niko ne održava, i uvođenje više reda u samo parkiranje vozila. Prije svega sanirana su oštećenja na 58 parkinga u naseljima Dobrinja, Mojmilo, Saraj – Polje, Alipašino Polje, Otoka i Čengić Vila, nakon čega je na 26 velikih parkinga postavljena plastična horizontalna signalizacija sa vijekom trajanja i do pet godina, te modernizacija javne rasvjete.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 28. april 2020.

S obzirom na činjenicu da su radovi na modernizaciji i uređenju parking prostora na području Općine Novi Grad, koji su započeli u septembru 2019. godine uspješno okončani, Istinomjer će načelniku ove općine, Semiru Efendiću za pomenuto obećanje iz avgusta 2019. godine dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!