Započeli radovi na modernizaciji parking prostora u Općini Novi Grad

Problem loše ili nikako osvijetljenih parking prostora u Općini Novi Grad Sarajevo koji je već dugi niz godina zadavao mnoge probleme građanima ove općine mogao bi konačno početi biti riješavan.

Kada je u decembru 2018. godine usvojen Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2019. godinu saopćeno je da će “značajna finansijska sredstva biti uložena u parkinge” što podrazumijeva “sanaciju znatnog dijela rasvjete na parkinzima koji su u velikoj mjeri mračni, što predstavlja jedan od problema”.

S tim u vezi, 01. avgusta 2019. godine načelnik Općine Novi Grad, Semir Efendić potpisao je Ugovor za izvođenje radova na modernizaciji i nadgradnji javne rasvjete na parkinzima na području Novog Grada sa izvođačem radova – konzorcijem firmi SES d.o.o. Sarajevo i STEP d.d. Sarajevo.

To je dio velikog plana i posla koji smo započeli u Općini Novi Grad. Rasvjeta na parkinzima je dotrajala i nije mijenjana 30-40 godina kada su i izgrađena novogradska naselja. Naš plan je da sve parkinge u općini saniramo i da stavimo novu LED rasvjetu. Već kroz prvi ugovor radi se na zamjeni rasvjetnih tijela, povećanju visine stubova, zamjene stubova i ovim ugovorom su obuhvaćeni u prvoj fazi najveći parking prostori.

Semir Efendić, 01.08.2019.

Iz Općine Novi Grad navode da je “vrijednost investicije 335.895 KM, a planirani rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja u posao”. Osim što će se poboljšati osvijetljenost parking prostora, “poboljšat će se osjećaj sigurnosti korisnika kao i smanjenje lošeg utjecaja na životnu okolinu zamjenom starih svjetiljki sa modernom LED rasvjetom”.

U okviru ovog projekta izvršit će se modernizacija parkinga na 23 lokacije, a bit će zamijenjeno oko 245 rasvjetnih tijela. Radovi  će se izvoditi na parkinzima u 13 mjesnih zajednica (Staro Hrasno, Čengić Vila, Otoka, Aneks, Alipašino Polje B1, Alipašino Polje B2, Alipašino Polje C1, Alipašino Polje C2, Saraj Polje, Olimpijsko, Dobrinja A, Dobrinja C, Dobrinja D), čime će se modernizovati blizu 40% parking prostora na području Općine.

Saopćenje, Općina Novi Grad, 01.08.2019.

S tim u vezi, početkom septembra 2019. godine radovi na modernizaciji parking prostora u ovoj općini su započeli, a osim modernizacije rasvjete vršit će se i sanacija rupa, te će biti postavljena horizontalna signalizacija.

Iz Općine Novi Grad navode da će se ovim projektom “poboljšati osvjetljenost parking prostora, što je bitno zbog same sigurnosti vozila, ali i osjećaja sigurnosti korisnika parkinga”, dok će nova horizontalna signalizacija kojom će se označiti mjesta za parkiranje i smjerovi kretanja vozila ”uvesti red u parkiranju vozila”.

Potpuno nova rasvjeta u ovoj godini će biti postavljena na 26 velikih parkinga za šta je iz općinskog budžeta osigurano 335.000 KM, dok je u narednoj godini planirana zamjena rasvjete i na preostalim parkinzima. Radovi su počeli u C fazi Alipašinog Polja, gdje izvođač radova Konzorcij SES d.o.o. i STEP d.d. Sarajevo vrše uklanjanje stubova stare rasvjete i vrše postavljanje, odnosno betoniranje novih stubova nakon čega će se vršiti ugradnja LED rasvjetnih tjela.

Saopćenje, Općina Novi Grad, 03.09.2019.

S obzirom na dosadašnje aktivnosti, Istinomjer će načelniku Općine Novi Grad, Semiru Efendiću dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalju realizaciju ovog projekta, kao i da li će biti implementiran u predviđenom roku.

(Istinomjer.ba)

Da li su rudnici u FBiH zaista postali samo nelikvidna “crna rupa”?

Višegodišnji nemar nadležnih u pogledu upravljanja rudnicima u FBiH isplivao je na vidjelo nakon što je Porezna uprava...

Banja Luka uskoro dobija savremeni azil za pse?

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Grada Banja Luka, Petar Bilčar nedavno je najavio izgradnju novog, “savremenog” azila za pse s ciljem da se “iznađe trajno rješenje za smještaj napuštenih...Trudnice i porodilje u KS na dnevnom redu stranačkih prepucavanja

Prava na zdravstvenu zaštitu, koja trudnice i porodilje u Kantonu Sarajevo (ne)mogu ostvariti, proteklih dana bila su tema nesuglasica između zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) Jasmine...