Analize

Zakonske akrobacije i kršenje vlastitih planova zbog Dine Merlina

Novogodišnja proslava u glavnom gradu jedna je od najpopularnijih tema u posljednjih nekoliko sedmica. Podsjetimo, na Trgu BiH će pjevati Dino Merlin, a ono što je privuklo pažnju javnosti je prije svega bila iznos novca koja će se izdvojiti za doček Nove godine.

U medijima se špekulisalo o iznosu od 450.000 KM, da bi kasnije u javnost bila plasirana informacija kako će za proslavu biti izdvojena“samo” 213.675 KM (bez uračunatog PDV-a, 249.999,75 KM sa uračunatim PDV-om). No, iako su svi problematizirali sam iznos, skoro niko se nije bavio samim postupkom dodjele tih sredstava.

Dakle, kako je Grad Sarajevo odlučio da za Novu godinu pjeva baš Dino Merlin? Uvidom u odluku koja je objavljena na društvenim mrežama, može se vidjeti da je Grad Sarajevo proveo izbor najpovoljnijeg ponuđača putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. U odluci se kao temelj za ovakav postupak navodi Član 21. tačka c.) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Pomenuti član Zakona o javnim nabavkama propisuje da ugovomo tijelo izuzetno može ugovor o nabavi dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodjeliti samo određenom dobavljaču.

U odgovoru na upit Istinomjera o zakonitosti provedenog postupka Agencija za javne nabavke BiH je, između ostalog, odgovorila sljedeće:

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi može se koristiti za dodjelu ugovora jednom mogućem dobavljaču, ukoliko ne postoji mogućnost izbora alternativnog dobavljača. Nedostatak alternativnog izbora mora biti objektivne prirode. To nije situacija

kada ugovorno tijelo ne zna za bilo kakav alternativni izbor to je situacija kada alternativni izbor uistinu ne postoji. Nedostatak alternativnog izbora ne smije biti uzrokovan bilo kakvim subjektivnim faktorom, već se taj razlog mora pripisati tehničkim ili umjetničkim razlozima ili zaštiti ekskluzivnih prava. Tako npr. u slučaju dodjele ugovora za predmet nabave na kome postoje ekskluzivna prava koja proizilaze iz patenta, licenci, autorskih ili drugih prava, jedina mogućnost je da se sa vlasnikom tih prava provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi.

Prema dostupnim podacima, a koje je objavio portal zurnal.info, u odluci o pokretanju postupka javne nabavke za organizaciju novogodišnjeg koncerta u Sarajevu doslovno piše da je „obavezan angažman estradnog umjetnika Edina Dervišhalidovića – Dine Merlina.“ Kako Zakon navodi, a ističe i Agencija za javne nabavke BiH, “u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi moraju se unaprijed utvrditi uvjeti za kvalifikaciju.” Prema podacima do sada dostupnim javnosti, čini se da je jedina kvalifikacija za sprovođenje ovog postupka bilo ime “Edin Dervišhalidović”, što sljedeću odredba zakona koja kaže da “nakon provjere kvalificiranosti kandidata, u daljnjem toku postupka mogu učestvovati samo kvalificirani kandidati” u ovom slučaju ostavlja neprimjenjivom, a opći princip postupka “osiguranje pravične i aktivne konkurencije” ugroženim.

Dodatno, pomenuta Odluka nije objavljena na web stranici grada Sarajeva, što je direktno kršenje člana 28. Zakona o javnim nabavkama BiH koji u stavu 4. propisuje sljedeće:

Ugovorno tijelo objavljuje na svojoj internetskoj stranici informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi koji namjerava provoditi na način što će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom svim zainteresiranim kandidatima/ponuditeljima.

Treba spomenuti da je problematična i sama odluka da se za proslavu Nove godine angažuje upravo Dino Merlin, budući da je ista donesena “na kafi” i mimo bilo kakvih procedura, kako je izjavio zamjenik gradonačelnika Sarajeva, Abdulah Skaka, što je daleko od objektivne prirode nedostatka alternativnog izbora:

Dino Konaković i ja smo se odlučili za Dinu Merlina na zajedničkoj kafi. Odmah smo pozvali Merlina, a Dino je odmah u startu prihvatio tu ideju. Uopće nije bilo razgovora o novcu.

Abdulah Skaka, source.ba, 18.11.2016.

Iako ne postoji zakonska zabrana da se novogodišnji koncerti dogovaraju na ovaj način, svakako je jasno da bi za trošenje 250.000 KM poreskih obveznika trebalo ispoštovati više procedura od običnog razgovora uz kafu.

No, ovo nisu svi problematični momenti vezani za novogodišnji koncert. Grad Sarajevo je, zbog ovog koncerta odlučio i da odstupi od vlastitog Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Naime, prema ovom planu, Grad Sarajevo je za doček Nove godine planirao da izdvoji 85.000 KM. Prema trenutno dostupnim informacijama, Sarajevo će izdvojiti upravo tu sumu. Međutim, u Planu javnih nabavki za 2016. godinu, navedeno je da će se tender za doček Nove 2017. godine sprovesti otvorenim postupkom, a ne pregovaračkim postupkom bez objave obavijesti.

Iz svega navedenog jasno je da je cijeli proces odlučivanja o novogodišnjem slavlju koje plaćaju svi građani, proveden krajnje netransparentno uz, u najmanju ruku, slobodno tumačenje zakonskih odredbi i dokazano nepoštivanje planova koje su institucije donijele.

Mišljenje Agencije za javne nabavke BiH možete pogledati u prilogu.

20161228132410914

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!