Ivo Komšić

Politička partija:

Trenutna pozicija: Član Upravnog odbora HNV-a BiH

Rođen je 1948. godine u Kiseljaku, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Obnašao je funkciju dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu počevši 2009. do 2013. godine.

Na prvim demokratskim izborima u BiH 1990. godine sudjelovao je u izboru za člana Predsjedništva BiH, kao kandidat SKBiH-SDP. U razdoblju od 2000. do 2002. godine bio je na funkciji predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2006. godine do 2008. godine bio je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.Od 2013. do 2017. godine na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva obnašao je funkciju gradonačelnika Grada Sarajeva.

Izvor: Wikipedia

Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!