Neispunjeno

Zakon o šumama se čeka već dva mandata

Prilikom preuzimanja funkcije premijera FBiH, Fadil Novalić je u svom ekspozeu naveo i kako će donošenja Zakona o šumama FBiH biti jedan od prioriteta njegove Vlade, no na prijedlog će se po svemu sudeći još uvijek čekati.

Fadil-Novalić-1

 

„S obzirom da najveći vrlo značajan izvoz bilježimo u drvnoj industriji, te da u tom sektoru iz godine u godinu, bilježimo rast broja zaposlenih, neophodno je usvojiti Zakon o šumama. S obzirom da u većini slučajeva izvozimo trupce bez ikakve dodane vrijednosti, uspostavićemo stepen finalizacije kao kriterij dostupnosti drvne mase. Uvjereni smo da ćemo na ovaj način stimulisati dodatnu obradu drvne mase, te povećanje vrijednosti finalnog proizvoda“, kazao je Novalić u svom ekspozeu pred Parlamentom FBiH.

Međutim, Vlada FBiH od svog formiranja do danas nije uradila mnogo na donošenju ovog zakonskog riješenja. Naime, iako je Vlada FBiH na 10. sjednici, održanoj 09.06.2015. godine usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva u cilju žurnog donošenja zakona o šumama, te formirala Radnu skupinu, koju čine stručnjaci iz ove oblasti, kako bi pružila pomoć ovom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama, ovaj akt još uvijek nije ugledao svjetlo dana.

Ako se osvrnemo na predizbornu kampanju za Opšte izbore 2010. godine i protekle 4 godine u kojima je SDA, partija iz koje dolazi Novalić, bila dijelom federalne Vlade, možemo vidjeti da je Zakon o šumama i tada bio među prioritetima.

„Ubrzati aktivnosti na donošenju i i usvajanju Zakona o šumama, te ustrajavati na dosljednom poštivanju zakonskih odredbi“, glasilo je predizborno obećanje SDA iz 2010. godine, koje je ostalo neispunjeno.

Tokom prošlog mandata Predstavnički dom Parlamenta Federacije je usvojio Nacrt Zakona o šumama početkom decembra 2011. godine, ali je u Domu naroda odloženo izjašnjavanje o ovom zakonu, a u međuvremenu je usvojena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama.

Nakon toga, tek u augustu 2012. godine Vlada FBiH je zatražila od oba doma Federalnog parlamenta da se izjasne o predloženom tekstu Nacrta zakona o šumarstvu, da bi na 27. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH, u junu 2013. godiine usvojivši Informaciju o stanju u šumarstvu u cilju žurnog donošenja zakona u ovoj oblasti, šumama, Vlada FBiH zaključila kako će uzeti u razmatranje Prednacrt zakona o šumama koji dostavi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prijedlog je nakon utvrđivanja novog teksta Nacrta zakona o šumama, trebao biti upućen Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku, no do toga nije došlo ni do kraja mandata.
SDA je i u svom programu za Opšte izbore 2014. godine obećala kako će „donijeti Zakon o šumama, gdje će se jasno razgraničiti upravne i korisničke funkcije, nadležnosti FBiH, kantona i lokalnih zajednica“.

Dakle, pitanje donošenja Zakona o šumama u FBiH aktuelno je već duži niz godina, a s obzirom na to da se ovaj Zakon našao među prioritetima nove Vlade, a da njegov Nacrt i pored aktivnosti preduzetih prije skoro tri mjeseca nije ugledao svjetlo dana, možemo zaključiti i da je obećanje koje je Fadil Novalić dao u svom ekspozeu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!