Neispunjeno

Zakon o PDV-u nije usvojen tokom 2020. godine

Gostujući u “Dnevniku D” Federalne televizije, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija dotakao se, između ostalog, i teme usvajanja novog zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV).

Zakon o PDV-u biće usvojen u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.

Zoran Tegeltija, 6. 2. 2020.

Tegeltija je dan kasnije istakao da će u ovoj godini biti usvojen zakon o PDV-u, i to u formi koja će najviše pomoći privredi.

Ništa nije teško ni neizvodivo. Ključna riječ na kojoj ću insistirati jeste da postignemo konsenzus o svim pitanjima. Ono što je meni iznenađujuće jeste da postoji mali stepen saglasnosti i spremnosti na dijalog o diferenciranoj stopi i povećanju PDV-a.

Zoran Tegeltija, 7. 2. 2020.

Nekoliko dana kasnije, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda istakao je da je “u proceduri donošenja zakona o PDV-u ključni Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH”.

To tijelo, na čijem sam čelu, usvojilo je nacrt zakona o PDV-u i time je on već u proceduri. Taj je nacrt ranije upućen entitetskim nadležnim komisijama da se izjasne o tome, što je u skladu s procedurama bila obveza.

Vjekoslav Bevanda, 12. 2. 2020.

U maju je dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PD PS BiH) Denis Zvizdić predložio da se izmjene Zakona o PDV-u usvoje po hitnom postupku, a njegov prijedlog odnosio se na izmjene ovog zakona, čime bi se omogućilo donošenje privremene odluke kojom se rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a pomjera sa 10. u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu. Iako je PD PS BiH usvojio dopune zakonskog rješenja koje je predložio Zvizdić, na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine delegati Doma naroda PS BiH nisu dali podršku ovom zahtjevu.

Osim izmjena Zakona o PDV-u, koje je tokom 2020. godine predlagao Denis Zvizdić, drugih aktivnosti, kada je u pitanju ovaj zakon nije bilo niti je na zvaničnoj web stranici Vijeća ministara BiH moguće pronaći dodatne informacije. Uvidom u sekciju “Prijedlozi zakona/zakoni prema statusu” na web stranici PS BiH moguće je utvrditi koje je zakone tokom 2020. godine predlagalo Vijeće ministara BiH, kao i da se među tim prijedlozima nije našao Zakon o PDV-u.

S tim u vezi, Istinomjer će predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji, za obećanje da će novi zakon o PDV-u biti usvojen tokom 2020. godine, dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!