Ispunjeno

Vlada KS-a pokrenula proces smjene direktora JU Dom zdravlja KS-a

Edin Forto, novi premijer Kantona Sarajevo, gostujući u programu TVSA, nakon što je postao mandatar za sastav nove Vlade ovog kantona, najavio je prve poteze koji se odnose na smjenu aktuelnog rukovodstva Javne ustanove Dom zdravlja KS-a.

Šokantno je na koji način se ta institucija vodi. Uprava i upraviteljski organi te institucije idu na produžene izolacije, zaključavaju se u svoje kancelarije da ne bi sreli nekog pacijenta, istovremeno, medicinski radnici padaju od posla. Moram naglasiti da medicinski radnici čine sve što mogu, ali upravljanje tom institucijom s vrha je izrazito loše. Prvi potez će biti da što prije pripremimo smjenu u toj instituciji.

Edin Forto, 6. 12. 2020.

 

Nova Vlada KS-a, na čelu sa Fortom, u Skupštini KS-a imenovana je početkom januara 2021. godine. Na drugoj sjednici kantonalne Vlade, koja je održana 21. januara 2021. godine, jedna od tačaka dnevnog reda je bilo je razrješenje članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS-a. Nakon sjednice, iz Vlade KS-a za Istinomjer su rekli:

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici razriješila vršioce dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja KS, te imenovala nove vršioce dužnosti na period od tri mjeseca, to jeste do okončanja procedure Javnog oglasa i konačnog imenovanja.

Za predsjednika je imenovan prim.dr. Alen Pilav, dok su članovi: prof.dr. Merita Tirić – Čampara, mr.sci.dr. Zlatko Ilić, dr.sci.dipl.med.tehničar Ademir Spahić i dipl.ecc. Jasmin Gazija.

Razriješeni su v.d. predsjednice dr. interne medicine Sanela Rošić – Ramić, te članice i članovi: dr. stomatologije Ajla Bostan, bachelor zdravstvene njege i terapije Emina Gadžo – Ćerimagić, doktor stomatologije Enisa Ahmić i dipl. pravnik Anaid Redžović.

Vlada KS-a, 22. 1. 2021.

Po statutu JU Dom zdravlja KS-a, novoimenovani v.d. članovi UO će izvršiti smjenu te imenovati novog v.d. direktora ove zdravstvene ustanove. Statut ovu proceduru definiše u tri člana:

Član 36.

„Generalnog direktora razrješava Upravni odbor Doma zdravlja na osnovu javnog oglasa, uz prethodnu saglasnost ministara na način i u skladu sa Federalnim zakonom, uz mogućnost izbora na još jedan mandatni period”.

Član 43.

„Generalni direktor može biti razriješen i prije mandata na koji je imenovan. Upravni odbor je dužan razrješiti direktora ako su ispunjeni uslovi iz članka ovog statuta”.

Član 46.

„U slučaju razrješenja generalnog direktora prije isteka mandata na koji je imenovan, Upravni odbor će, uz saglasnost ministra zdravstva, imenovati vršioca dužnosti generalnog direktora i istovremeno donijeti oduku o raspisivanju oglasa za imenovanje novog direktora”.

Statut JU Dom zdravlja KS-a

S obzirom na to da je Vlada KS-a razriješila trenutni te imenovala nove v.d. članove Upravnog odbora, koji će sada pristupiti imenovanju novog v.d. direktora, Istinomjer će najavi Edina Forte, da će prvi potez Vlade KS-a biti pripremanje smjene rukovodstva JU Dom zdravlja KS-a, dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!