Analize

Vlada Kantona Sarajevo: U oblasti obrazovanja ispunjeno jedno obećanje

Istinomjer je iz dokumenta “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022” izdvojio 77 obećanja u oblasti obrazovanja koja prati u ovom mandatnom periodu, a zaključno sa prvom godinom mandata, jedno obećanje ocijenjeno je kao ispunjeno.

Pored jednog ispunjenog obećanja, Istinomjer je značajnije aktivnosti zabilježio na četiri obećanja koja su dobila ocjenu u progresu.

Ispunjeno obećanje odnosilo se na završetak procesa registracije i formiranja galerije Collegium Artisticum. Na prijedlog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je 1.4.2021. godine donijela odluku o davanju saglasnosti na pravila Javne ustanove Collegium Artisticum Sarajevo, koja su prethodno predložili vršioci dužnosti Upravnog odbora ove javne ustanove. Sredinom aprila 2021. godine, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić istakao je da je Collegium Artisticum “potpuno samostalna javna ustanova” te su “sve administrativne procedure završene”.

U progresu su obećanja koja se odnose na adaptaciju kurikuluma i izvođenje nastavnog procesa u uvjetima pandemije, formiranje instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, puštanje u funkciju osnovne škole i vrtića na Šipu, te izradu programa prilagođavanja škola uvjetima pandemije.

Nakon što je u septembru 2021. godine na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo donesena odluka o uspostavljanju JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, do sredine decembra iste godine bio je raspisan i javni konkurs za direktora ove ustanove.

Početkom novembra 2021. godine, osnovna škola na Šipu počela je sa radom, a premijer Edin Forto podsjetio je da će škola u ovom sarajevskom naselju uskoro dobiti i vrtić, čime će ovo obećanje biti ispunjeno.

Kada su u pitanju obećanja koja se odnose na adaptaciju kurikuluma i izvođenje nastavnog procesa u uvjetima pandemije i izradu programa prilagođavanja škola uvjetima pandemije, treba istaći da je u junu 2021. godine objavljen Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19, koji obrađuje sljedeće teme: podršku učenicima/nastavnicima/roditeljima u kriznim situacijama, preporuke za digitalizaciju nastavnog procesa, organizaciju rada sa učenicima sa teškoćama u razvoju, prilagodbu nastavnih sadržaja itd.

Po jedno obećanje, zaključno sa prvom godinom mandata Vlade Kantona Sarajevo, ocijenjeno je kao neispunjeno i zaustavljeno.

Zaustavljeno obećanje odnosi se na donošenje novog zakona o visokom obrazovanju KS. Naime, početkom juna 2021. godine, saopćeno je da je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju te ga proslijedila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da javna rasprava traje 30 dana. Ipak, kako su u javnosti uslijedile brojne kritike kako studenata, tako i stranaka iz tzv. trojke, ali i opozicije, došlo je i do ostavke tadašnje resorne ministrice Melike Husić-Mehmedović te je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto povukao Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS sa dnevnog reda Skupštine prije početka rasprave, čime je ovo obećanje ocijenjeno kao zaustavljeno.

Neispunjeno obećanje odnosi se na uvođenje tzv. korona semafora sa potpunom digitalnom upravom za praćenje nastavnog procesa do juna 2021. godine. S obzirom na činjenicu da nije bilo moguće pronaći više informacija o spomenutom obećanju na zvaničnoj web stranici Vlade KS, kao i resornog ministarstva, a da je obećanje sadržavalo vremensku odrednicu – do juna 2021. godine, ocijenjeno je kao neispunjeno.

Na 27 obećanja zabilježene su određene aktivnosti te su ocijenjena kao započeta, dok za 45 obećanja nije bilo moguće pronaći informacije o aktivnostima poduzetim u cilju njihovog ispunjenja te su ocijenjena kao nezapočeta.

Započeta obećanja odnose se, između ostalog, na stvaranje uvjeta za potpunu realizaciju inkluzivne nastave, kontinuiranu pomoć udruženjima koja su involvirana u problematiku djece sa poteškoćama u razvoju, nove programe prekvalifikacije i dokvalifikacije i projekata cjeloživotnog učenja, podršku kulturnim sadržajima i manifestacijama, donošenje Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo 2022-2026. itd.

Nisu zabilježene značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija obećanja koja se odnose na listu nematerijalne kulturne baštine, kreiranje udžbeničke politike, revidiranje mreže osnovnih škola, donošenje registra stipendija svih nivoa vlasti, uvođenje standarda za finansiranje za besplatne udžbenike itd.

Iz navedenog se može zaključiti da Vlada Kantona Sarajevo nije vršila značajnije aktivnosti na više od polovine datih obećanja iz oblasti obrazovanja, dok su znatnije aktivnosti zabilježene na tek pet obećanja, od kojih je jedno ispunjeno zaključno sa prvom godinom mandata.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!