Neistina

Vlada FBiH nije uduplala izdvajanja za Fond solidarnosti

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Vibor Handžić govorio je pohvalno o novom budžetu FBiH u kontekstu izdvajanja za Fond solidarnosti, pogrešno navodeći da u posljednjih 20 godina Vlada FBiH nikad nije izdvojila više od 20 miliona KM za ove namjene.

Izvor: Naša stranka

Vibor Handžić (Naša stranka) izjavio je tokom sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH 25. januara. 2024. godine da je aktuelna Vlada FBiH “više nego duplo” uvećala sredstva za Fond solidarnosti:

Za programe Fonda solidarnosti ukupno je budžetirano 62 miliona KM. Uz činjenicu, od 2001. do 2021. godine ni 20 miliona, dakle 20 godina ni 20 miliona KM na sredstvima za Fond solidarnosti, sada 50. Dakle, više nego duplo je ova vlada, za nepunih godinu dana rada, uvećala sredstva za Fond solidarnosti, koja su i dalje ispod zakonskog minimuma koje smo obavezni, ali drastično i slikovito prikazuje odnos nove vlasti prema ovom gorućem problemu u zdravstvenom sektoru u FBiH, i naravno da će ovaj grant u narednim godinama dodatno rasti.

Vibor Handžić, 25.1.2024.

Fond solidarnosti FBiH osnovan je 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Osnovan je s ciljem ostvarivanja jednakih uslova za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima FBiH, za prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za FBiH, kao i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH propisan je i način finansiranja Fonda te je navedeno da se sredstva za rad Fonda osiguravaju dijelom iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a dijelom iz sredstava budžeta Federacije BiH putem transfera Ministarstva zdravstva FBiH.

U izvještaju koji je objavio Centar civilnih inicijativa (CCI) u decembru 2022. godine navodi se da je Vlada FBiH od osnivanja Fonda pa sve do 2021. godine uplatila tek 20% od zakonski obaveznih sredstava.

Ipak, suprotno konstataciji Vibora Handžića, u grafikonu ispod dat je pregled izdvajanja sredstava iz budžeta FBiH za Fond solidarnosti od 2002. do 2021. godine, iz kojeg je evidentno da su uplate Vlade FBiH premašivale 20 miliona KM.

Izvor: CCI

U budžetu za 2022. godinu za Fond je izdvojeno 28,5 miliona KM. U budžetu za 2023. godinu planirano je 33,5 miliona KM, dok je usvojenim rebalansom budžeta za 2023. godinu ovo izdvajanje povećano na 43,5 miliona KM. U budžetu za 2024. godinu iznos namijenjen za ove svrhe iznosi 50 miliona KM, što demantuje i Handžićevu tvrdnju da je Vlada FBiH “više nego duplo” uvećala sredstva za Fond solidarnosti.

Ukupno planirani prihodi Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja u 2024. godini iznose 287.550.000 KM, od čega 62 miliona KM čine transferi iz budžeta FBiH. Od tog iznosa 50 miliona KM je za programe federalnog Fonda solidarnosti, dva miliona KM za finansiranje liječenja povratnika, te 10 miliona KM za finansiranje programa biomedicinski potomognute vještačke oplodnje.

Budući da je Vlada FBiH u posljednjih 20 godina u više navrata izdvoijla preko 20 miliona KM za Fond solidarnosti, odnosno da aktuelna vlada nije “više nego duplo” uvećala iznos za ove namjene, tvrdnje Vibora Handžića Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!