Nihad Uk

Politička partija: Naša stranka (NS)

Trenutna pozicija: Premijer Kantona Sarajevo

Nihad Uk rođen je 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo. Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Našoj stranci, između ostalog, zalagao se za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, posebno kada je riječ o njihovom zapošljavanju.

Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. U augustu 2017. godine postaje generalni sekretar Naše stranke. Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Naša stranka, Vlada KS
Izvor fotografije: Naša stranka

Istinitosti
Neutemeljeno 1
Neistina 1
Obećanja
Ispunjeno 1
Neispunjeno 2
Pitajte Istinomjer!