Neistina

BiH nije najbrže na Balkanu došla od kandidatskog statusa do preporuke za otvaranje pregovora

Bosni i Hercegovini trebalo je 13, a Crnoj Gori deset mjeseci od momenta sticanja kandidatskog statusa do dobijanja preporuke Evropske komisije o otvaranju pregovora za članstvo.

Izvor: Naša stranka

Tokom gostovanja na BHT1 15. marta 2024. godine, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Vibor Handžić (Naša stranka) ustvrdio je da je BiH među zemljama Balkana najbrže došla od kandidatskog statusa do potencijalnog momenta otvaranja pregovora:

Zato što smo od onog momenta kad smo stekli kandidatski status do danas, a moram reći i ovu činjenicu, da smo mi zemlja Balkana koja je najbrže došla od kandidatskog statusa do potencijalnog momenta otvaranja pregovora.

Vibor Handžić, 15.3.2024.

Evropska komisija objavila je 12. oktobra 2022. godine Paket proširenja za 2022. godinu u kojem je BiH data preporuka za kandidatski status. Preporuku Evropske komisije potvrdilo je Evropsko vijeće 15. decembra 2022. godine i odobrilo status kandidata za BiH.

Nakon toga, Evropska komisija usvojila je 8. novembra 2023. godine Paket proširenja za 2023. godinu i preporučila otvaranje pregovora o pristupanju s BiH kada se postigne neophodni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, dok je u decembru isto odlučilo i Evropsko vijeće.

Evropsko vijeće pozvalo je Evropsku komisiju da najkasnije u martu 2024. izvijesti Vijeće o ostvarenom napretku kako bi se mogla donijeti odluka o otvaranju pregovora. Evropska komisija je 12. marta 2024. godine preporučila otvaranje pristupnih pregovora s BiH, a preostaje da tu odluku potvrdi i Evropsko vijeće.

Dakle, od momenta sticanja kandidatskog statusa (decembar 2022. godine) do dobijanja preporuke Evropske komisije o otvaranju pregovora za članstvo (mart 2024. godine) u slučaju BiH prošlo je 13 mjeseci.

S druge strane, Crna Gora dobila je status zemlje kandidatkinje u decembru 2010. godine. Već u oktobru 2011. godine (deset mjeseci nakon sticanja kandidatskog statusa) Evropska komisija preporučila je otvaranje pregovora s Crnom Gorom. U junu 2012. godine, na prvom sastanku konferencije o pristupanju s Crnom Gorom na ministarskom nivou, pregovori su službeno otvoreni.

Budući da je od momenta sticanja kandidatskog statusa do dobijanja preporuke Evropske komisije o otvaranju pregovora za članstvo u slučaju Crne Gore prošlo deset mjeseci, dok je BiH za isti poduhvat trebalo 13 mjeseci, tvrdnju Vibora Handžića da je BiH najbrže na Balkanu došla od kandidatskog statusa do potencijalnog momenta otvaranja pregovora Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!