Analize

Vlada FBiH nije na vrijeme uplatila novac za vakcinu protiv COVID-19

Iako se BiH sredinom septembra ove godine, nakon potpisivanja ugovora sa Globalnom alijansom za vakcine, ubilježila da će među prvim zemljama u svijetu dobiti vakcine protiv COVID-19, prema posljednjim informacijama, još uvijek nisu prikupljena sva potrebna sredstva, iako je rok za to bio 15. decembar. Naime, razlog kašnjenju je, kako je 16. decembra saopćeno iz Ministarstva zdravlja FBiH, bio nedostatak novca u budžetu FBiH za 2020. godinu u tu svrhu, iako se ranije federalna Vlada, kada je izdvojila 15% potrebnog iznosa, obavezala da će sredstva biti osigurana. Ipak, iz Vlade FBiH u posljednjem saopćenju za javnost od 17. decembra tvrde da su potrebna sredstva osigurana, ali da je došlo do proceduralnih problema zbog toga što su obavijest iz Ministarstva civilnih poslova BiH da trebaju uplatiti preostala sredstva dobili kasno.

Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić je još u augustu ove godine, nakon što je i sam bio zaražen novim koronavirusom, govorio u intervjuu za Hayat televiziju, između ostalog, i na temu nabavke vakcine protiv COVID-19, te je na pitanje da li ćemo imati novac za to, odgovorio:

Nešto drugo ćemo žrtvovati da bismo se oslobodili ove napasti. Nema cijene koju Federacija neće platiti za vakcinu kad se ona pojavi.

Fadil Novalić, 4. 8. 2020.

Podsjećamo, kako je saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 18. septembra 2020. godine, ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević u ime BiH je potpisala ugovor sa Gavi Alliance (Globalni savez za vakcine) o nabavci vakcine za stanovnike BiH. Naime, Stalna misija BiH pri Ujedinjenim narodima u Ženevi je u julu ove godine proslijedila Ministarstvu civilnih poslova BiH zajedničko pozivno pismo, koje su uputili Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), Globalna alijansa za vakcine (GAVI) i Koalicija za inovacije pripravnosti na epidemiju (CEPI), za pristupanje Bosne i Hercegovine Instrumentu za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19 (COVAX), a koji će biti administriran od strane GAVI-a. Ugovor je o nabavci vakcine sa GAVI-jem, nakon odluke Predsjedništva BiH kojom je dato odobrenje za potpisivanje ugovora, konačno i potpisan 18. 9. 2020. godine. Na oficijelnoj web stranici Globalne alijanse za vakcinaciju detaljnije je objašnjeno da su COVAX (Instrument za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19) pokrenule Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), Europska komisija i Francuska kao odgovor na ovu pandemiju. COVAX okuplja vlade, globalne zdravstvene organizacije, proizvođače, naučnike, privatni sektor, civilno društvo i filantrope sa ciljem pružanja inovativnog i ravnopravnog pristupa dijagnostici, liječenju i vakcinama protiv COVID-19. Istinomjer se ovom temom bavio u septembru ove godine.

Iz Vlade Republike Srpske 15. decembra je saopšteno da je izvršena uplata preostalih 5.782.369.46 KM, radi ispunjavanja obaveze iz člana 4. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcine posredstvom mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-19 (COVAX). Iz Vlade tvrde da je ovim uplaćen ukupan iznos za 400.000 doza vakcina za potrebe stanovništva Republike Srpske.

Očekujemo da Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao potpisnik sporazuma, obavijesti Globalnu alijansu za vakcine „GAVI“ da su ispunjene finansijske obaveze za 400.000 doza vakcina za sprečavanje COVID-19 za potrebe stanovništva Republike Srpske.

Vlada RS, 15. 12. 2020.

Sa druge strane, Vlada FBiH je još 28. augusta ove godine usvojila informaciju o predbilježbi za nabavku vakcina protiv COVID-19 za Federaciju BiH u okviru COVAX mehanizma, a u septembru dala i saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi nabavke putem mehanizma za Globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-19 (COVAX).

U augustu, nakon usvajanja pomenute informacije, iz Vlade je saopćeno:

Vlada će iz budžeta FBiH za ove namjene osigurati ukupno 13.200.000 KM, a od toga do 15. septembra ove godine 15 posto od ukupnog iznosa, odnosno 1.980.000 KM. Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Vlada FBiH, 28. 8. 2020.

Kako je saopćeno nakon sjednice Vlade FBiH 11. septembra, na kojoj je i prihvaćen Sporazum sa COVAX-om, Vlada FBiH je izmijenila svoje zaključke od 28.8.2020. godine i obvezala se da će nabaviti cjepivo protiv COVID-19 u okviru COVAX mehanizma za cijepljenje 20 posto najranjivije populacije Federacije BiH. Kako je saopćeno, “prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo FBiH, nabavlja se 800.000 doza cjepiva protiv COVID-19 po cijeni koju je 10. 9. 2020. godine dostavilo Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 10,55 američkih dolara po jednom cjepivu”.

U vezi sa cijenom vakcine, ali i načinima plaćanja, iz Vlade su nakon iste sjednice saopćili:

Vlada Federacije BiH će iz Proračuna Federacije BiH osigurati sredstva za nabavu cjepiva protiv COVID-19 u predviđenoj količini, a sukladno svojim zakonskim obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u svezi s člankom 49. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19, u iznosu od 14.010.400 KM, što je protuvrijednost za 8.440.000 američkih dolara po srednjem tečaju 8.9.2020. godine, umjesto ranije odobrenih 13.200.000 KM. Danas je odobreno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 2.124.800 KM za financiranje nabave cjepiva protiv COVID-19, umjesto ranije predviđenih 1.980.000 KM, što je 15 posto od ukupnog iznosa. Iz Proračuna Federacije BiH bit će osigurana sredstva za plaćanje razlike tečaja na dan plaćanja u odnosu na srednji tečaj 8.9.2020. godine koji je utvrđen Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama u svezi nabave cjepiva putem mehanizma za Globalni pristup cjepivima za sprječavanje COVID-19 (COVAX).

Vlada FBiH, 11. 9. 2020.

Međutim, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da sredstva iz FBiH nisu uplaćena, iz Ministarstva zdravstva FBiH obratili su se zvaničnim saopćenjem za javnost u kojem su naveli da je Ministarstvo u petak, 11. 12. 2020, zaprimilo akt Ministarstva civilnih poslova BiH od 10. 12. 2020, u kojem je prvi put obaviješteno da je za uplatu kompletnog iznosa preostalih sredstava za nabavku vakcina putem Instrumenta za globalni pristup cjepivu protiv bolesti COVID-19 (COVAX mehanizam) krajnji rok 15. 12. 2020.godine.

Istog dana kada smo dobili dopis MCP BiH, to jest 11.12.2020. Federalno ministarstvo zdravstva je uputilo prema Premijeru Federacije BiH, dopremijerima i federalnoj ministrici financija zahtjev za iznalaženje rješenja za plaćanje preostalog iznosa u od 11.564.738,92 KM, a čiji je krajnji rok 15.12.2020.godine. Dana 14.12.2020. godine smo dobili odgovor Federalnog ministarstva finansija u kojem predlažu da sačinimo Informaciju prema Vladi Federacije BiH, što je ovo ministarstvo i učinilo tražeći da se osiguraju navedena finansijska sredstva, te je o istoj Vlada FBiH raspravljala 15.12.2020. godine. Vlada Federacije BiH nije iznašla mogućnost za osiguranje potrebnih finansijskih sredstava u navedenom kratkom roku te je zaključeno da su navedena sredstva planirana u Budžetu Federacije za 2021. godinu te će moći biti uplaćena nakon usvajanja Budžeta FBiH za 2021.

Ministarstvo zdravstva FBiH, 16. 12. 2020.

Međutim, samo dan nakon, 17. decembra, iz Vlade FBiH poručili su da su potrebna sredstva ipak osigurana:

Trenutno se razmatraju proceduralne mogućnosti u okviru zakonskih rješenja, jer s državnog nivoa, pa ni putem resornog ministarstva, Vlada Federacije BiH nije blagovremeno obaviještena da kompletan iznos sredstava treba uplatiti do 15. decembra 2020. godine za nabavku vakcina putem Instrumenta za globalni pristup cjepivu protiv bolesti COVID-19 (COVAX mehanizam).

S obzirom na to da nije bila obaviještena, kompletan iznos nije mogla ranije planirati, a ni uplatiti.

Također, u potpisanom sporazumu, za koji je ovlastila federalnog ministra zdravstva, rokovi za uplatu rezerviranih doza vakcine, kao i njihovu isporuku, nisu precizirani, te se tako sredstva nisu mogla ni planirati u ovogodišnjem budžetu Federacije BiH.

Vlada FBiH, 17. 12. 2020.

Tako je i nabavka vakcina protiv COVID-19 putem putem COVAX-a, o kojoj su javnost iz Ministarstva civilnih poslova BiH obavijestili još u septembru, prošla u svjetlu još jedne “proceduralne greške”. Iz Vlade FBiH u samo dva dana mogla su se čuti dva oprečna stava: prvi da će sredstva biti osigurana u budžetu za 2021. godinu, a dan kasnije i drugi – da su sredstva već osigurana, pa na kraju ostaje nada da greške poput ove našu zemlju neće izostaviti sa liste zemalja koje su se pretplatile na cjepivo protiv COVID-19.

I dok je u Evropskoj uniji i većini zemalja u svijetu sve spremno za vakcinaciju, građani BiH strepe da li će vlasti u našoj zemlji na vrijeme obezbijediti uslove za vakcinaciju protiv COVID-19, slušajući istovremeno po ko zna koji put prepucavanja i prebacivanja odgovornosti, a bez preuzimanja iste.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!