Poluistina

Vlada FBiH ne može “hitno”, ali može “žurno”

Komentarišući mogućnost zakazivanja nove hitne sjednice Vlade FBiH, predsjednik FBiH, Marinko Čavara je rekao kako on od početka mandata ukazuje da ni telefonske ni hitne sjednice nisu definisane u Poslovniku o radu Vlade FBiH.

Hitne, izvanredne i telefonske sjednice ne postoje u Poslovniku o radu Vlade FBiH i ranije sam upozoravao i premijera i dopremijere. Rad Vlade se mora vratiti u okvir Poslovnika i zakona. Čini mi se da premijer pribjegava samo izvanrednim sjednicama.”

Marinko Čavara, 22.02.2018.

Čavara je, kako prenosi Oslobođenje, rekao i da je Vlada FBiH održala više telefonskih i vanrednih od redovnih sjednica, te je istakao da će “u narednim danima vidjeti šta poduzeti i kako spriječiti kršenje Poslovnika”, pošto je kako je podsjetio “Ustavni sud FBiH ranije Zastupničkom domu Parlamenta FBiH kazao da je kršenje Poslovnika o radu – kršenje Ustava.”

Zaista, Poslovnik o radu Vlade FBiH ne poznaje termin hitnih ili telefonskih sjednica, ali je u dijelovima koji definišu sazivanje sjednica Vlade predviđena mogućnost da se sjednica zakaže u roku kraćem od 3 dana. Sazivanje sjednica Vlade i utvrđivanje dnevnog reda tematizuje se od člana 34. do člana 40. Poslovnika o radu Vlade FBiH, a Član 36. navodi:

Pozivi za sjednicu Vlade sa odgovarajućim materijalima dostavljaju se članovima Vlade, direktoru Ureda za zakonodavstvo i direktoru Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću (u daljnjem tekstu: Ured za informiranje), najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Materijali za sjednice Vlade dostavit će se radi upoznavanja i praćenja i drugim osobama, ako to odluči premijer.

U žurnim slučajevima premijer, uz konzultaciju sa zamjenicima premijera, saziva sjednicu i u kraćem roku.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, materijali za sjednicu Vlade mogu se dostaviti i neposredno prije održavanja sjednice ili na samoj sjednici, i to samo oni materijali zbog kojih je i sazvana sjednica u kraćem roku.

Sa druge strane, iako je broj održanih hitnih sjednica Vlade FBiH mnogo veći u odnosu na predhodni mandate Vlade FBiH, on i dalje nije veći od broja redovnih sjednica. Aktuelna Vlada FBiH, sa premijerom Fadilom Novalićem na čelu, održala je do danas 138. redovnih i 103. hitne sjednice, među kojima su i one održane telefonskim putem.

Poređenja radi, prošli saziv Vlade FBiH koju je predvodio Nermin Nikšić održala je 157 redovnih i 72 hitne sjednice.

S obzirom na sve navedeno, možemo zaključiti kako je Čavara izgovorio poluistinu pošto Poslovnik o radu Vlade FBiH ne poznaje termin “hitna sjednica”, ali je sa druge strane predvidio mogućnost sazivanja sjednica u kraćem roku od predviđenih 3 dana. U pogledu broja održanih sjednica, Čavara nije bio u pravu, pošto broj hitnih sjednica Vlade FBiH, iako je zaista veliki, ne prelazi broj redovno održanih sjednica.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!