Neispunjeno

Vjetropark Trusina daleko od puštanja u funkciju

zeljka-cvijanovic1U svom ekspozeu koji je dala prilikom preuzimanja „nove – stare“ funkcije u decembru prošle godine, premijerka RS Željka Cvijanović je između ostalog kazala i kako će u rad biti pušten vjetropark na Trusini kod Nevesinja.

“U sferi ostalih obnovljivih izvora energije, u narednom periodu, pustićemo u funkciju prvi vjetropark u Republici Srpkoj – Vjetropark Trusina”.

(17.12.2014.)

Za izgradnju ovog Vjetroparka Vlada RS je u oktobru 2012. godine dala koncesionu dozvolu na 30 godina kompaniji „Eol prvi“ iz Nevesinja, a projekat je trebao biti završen u novembru ove godine. Međutim, to se nije desilo, a koncesionar je zatražio produženje ugovora o koncesiji. Prema rješenju o izdavanju dozvole za izgradnju (Službeni glasnik RS, 01.07.2014., str. 17.) ova dozvola prestaje da važi ukoliko do 19.10.2014. godine podnosilac zahtjeva ne izvrši produženje roka za izgradnju koji je definisan Ugovorom o koncesiji za izgradnju i korištenje.

Kako su naveli iz kompanije „Eol prvi“, kašnjenja su nastala zbog nepotpisivanja Ugovora o priključenju vjetroparka Trusina na mrežu Elektroprenosa BiH. Ugovor još uvijek nije potpisan zbog neslaganja Elektroprenosa BiH i Elektroprivrede RS o načinima priključenja ovog vjetroparka na mrežu.

Kao mogući novi rok za završetak izgradnje i puštanje u funkciju vjetroparka Trusina, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, spomenuo je 2018. godinu, no s obzirom da još uvijek nisu riješene dileme oko priključenja parka na mrežu ne može se sa sigurnošću znati kada će on biti završen.

S obzirom da je u momentu kada je Željka Cvijanović izložila svoj ekspoze vrijedio stari ugovor o koncesiji, a da je po priznanju resornog ministarstva došlo do kašnjenja u izvršenju obaveza definisanih ugovorom, možemo zaključiti i da je obećanje premijerke o puštanju u rad prvog vjetroparka u RS ostalo neispunjeno jer je rok za njegov završetak pomjeren za sami kraj mandata aktuelne Vlade RS.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!