Neistina

Vijeće ministara u proceduru je uputilo više od četiri zakona

Gostujući na N1 televiziji, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić govorio je, između ostalog, i o radu Vijeća ministara BiH.

Foto: N1

Šta bi bilo u ovom trenutku logično uraditi, ako imamo podatak da od momenta od kada je imenovano Vijeće ministara do danas, prošlo je nekih 18 ili više mjeseci, u parlamentarnu proceduru su samo upućene tri ili četiri izmjene i dopune zakona, nijedan ozbiljan reformski i sistemski zakon praktično nije upućen u proceduru.

Denis Zvizdić, 18. 5. 2021.

Koristeći alat dostupan na zvaničnoj web stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji omogućava pretraživanje prijedloga zakona (svi statusi) prema datumu podnošenja, Istinomjer je utvrdio da je Vijeće ministara BiH uputilo osam prijedloga zakona, od kojih je jedan uputio prethodni saziv Vijeća ministara BiH, koji je tada bio u tzv. tehničkom mandatu. Radi se o sljedećim zakonima:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 25. 9. 2019. godine);
  • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 4. 3. 2020. godine);
  • Zakon o dopunama Zakona o prekršajima (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 17. 3. 2020. godine);
  • Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 29. 4. 2020. godine);
  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 2. 7. 2020. godine);
  • Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 23. 2. 2021. godine);
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 24. 2. 2021. godine);
  • Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine (datum Prijedloga zakona u PD PSBiH: 7. 4. 2021. godine).

S obzirom na činjenicu da je Vijeće ministara BiH u proceduru ipak uputilo više od tri prijedloga zakona, Istinomjer će tvrdnju Denisa Zvizdića ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!