Ispunjeno

Predstavnički dom usvojio dva od tri sporazuma o mobilnosti iz Berlinskog procesa

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić (NiP) učestvovao je 8. septembra 2023. godine na konferenciji o rezultatima Berlinskog procesa pod nazivom “Tri sporazuma o mobilnosti godinu dana nakon potpisivanja”. U svom obraćanju, Zvizdić je najavio korake koji će omogućiti napredovanje BiH u obavezama preuzetim u ovoj inicijativi.

Izvor: FENA

Naime, Zvizdić je konstatovao da će Predsjedništvo BiH uskoro dostaviti PSBiH na usvajanje dva od tri sporazuma o mobilnosti koji trebaju omogućiti priznavanje visokoškolskih diploma i kvalifikacija te profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte na Zapadnom Balkanu:

Prema mojoj informaciji, dva sporazuma bi vrlo brzo trebala doći u parlamentarnu proceduru i ja vam mogu dati garancije da u momentu kada dođu u parlamentarnu proceduru, da će ih Predstavnički dom sasvim sigurno usvojiti. (…) Uglavnom, i da time završim, dva sporazuma očekujemo da će biti na jednoj od naredne dvije sjednice, dakle ne na prvoj, nego poslije toga na jednoj od naredne dvije sjednice parlamenta, oni će biti ratificirani, a do tada očekujemo i mogući dogovor za kretanje sa ličnim kartama, što bi bilo vrlo značajno za sve građane Zapadnog Balkana.

Denis Zvizdić, 8.9.2023.

Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija (SNSD) parafirao je tri sporazuma u ime BiH na samitu Berlinskog procesa 3.11.2022. godine u Berlinu.

Riječ je o Sporazumu o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, Sporazumu o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazumu o priznavanju visokoškolskih diploma i kvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 19.4.2023. godine usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potpisana dva sporazuma u okviru Berlinskog procesa, i to o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija te o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije i arhitekata.

Kako je saopćeno tom prilikom, Ministarstvo civilnih poslova će Informaciju o potpisanim sporazumima dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, uz prijedlog da paraf potpisnika vrijedi kao i njegov potpis, u skladu s Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, čime se stvaraju uvjeti za ratifikaciju tih sporazuma.

Koraci za ratifikaciju međunarodnih ugovora prema Zakonu o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora:

  1. Delegacija Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana potpisivanja, dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine original teksta potpisanog međunarodnog ugovora.
  2. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nacrt odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora čiji je sastavni dio i tekst ugovora.
  3. Prijedlog odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i dostavlja ga Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
  4. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, radi dobijanja prethodne saglasnosti za ratifikaciju, dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zaključeni međunarodni ugovor. Uz međunarodni ugovor koji dostavlja na saglasnost Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavlja i detaljno obrazloženje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o potrebi i uslovima zaključivanja predmetnog ugovora u skladu sa čl. 3. i 7. ovog zakona.
  5. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odlučuje o davanju prethodne saglasnosti za ratifikaciju međunarodnog ugovora.
  6. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, po dobivenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odlučuje o ratifikaciji međunarodnog ugovora. Odluku o ratifikaciji potpisuje predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Sve zemlje Zapadnog Balkana, osim Bosne i Hercegovine, do su sada ratificirale sva tri sporazuma o mobilnosti iz Berlinskog procesa.

U periodu nakon najave Zvizdića održane su 11. redovna sjednica kao i 7. hitna sjednica Predstavničkog doma PSBiH, na kojima nisu razmatrani sporazumi o mobilnosti.

Na sljedećoj sjednici, 8. hitnoj, zakazanoj za 10.10.2023. godine, na dnevnom redu našli su se Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini te Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu, ali je ova sjednica otkazana odlukom Kolegija Predstavničkog doma.

Predstavnički dom je konačno na 12. redovnoj sjednici, održanoj 31.10.2023. godine, dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

Prethodno je i Dom naroda PSBiH, na sjednici održanoj 4.10.2023. godine, dao saglasnost za ratifikaciju oba sporazuma. Prema utvrđenoj proceduri, preostaje da Predsjedništvo BiH odluči o ratifikaciji ovih sporazuma, a odluku potpisuje predsjedavajući Predsjedništva.

Treći sporazum o mobilnosti, o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, još uvijek nije bio predmet rasprave na sjednicama Vijeća ministara BiH, pa tako ni Predsjedništva, odnosno PSBiH.

Budući da je Predstavnički dom PSBiH, u roku od tri održane sjednice nakon najave Denisa Zvizdića dao saglasnost za ratifikaciju dva od tri sporazuma o mobilnosti iz Berlinskog procesa, Istinomjer obećanje Zvizdića ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!