Neistina

Većina sudija Ustavnog suda BiH radila je u pravosudnim institucijama

Iako Ustav BiH ne nalaže pravosudno radno iskustvo kao uslov, od 30 bivših i sadašnjih sudija Ustavnog suda BiH, njih 20 jeste radilo u pravosudnim institucijama.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković (Narod i pravda) u izjavi za Fenu 27. maja 2024. godine ustvrdio je da “velika većina” sudija u ovom ili prošlim sazivima Ustavnog suda BiH “nije imala nikakvo iskustvo iz pravosuđa”.

Odgovorno tvrdim da velika većina njih nije imala nikakvo iskustvo iz pravosuđa.

Elmedin Konaković, 27.5.2024.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH imenovao je 29. maja Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda BiH iz ovog entiteta. U biografiji Vukoje ne navodi se radno iskustvo u pravosudnim organima na bilo kojem nivou, što i nije uslov za imenovanje u Ustavni sud. Naime, Ustav BiH nalaže da sudije Ustavnog suda BiH trebaju biti “istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda” te da svako ko udovoljava takvoj kvalifikaciji i ima pravo glasa može biti imenovan za sudiju Ustavnog suda.

Ipak, za razliku od Vukoje, a suprotno tvrdnji Elmedina Konakovića, većina bivših i aktuelnih sudija Ustavnog suda jesu imala iskustvo u institucijama pravosuđa.

Prema biografijama dostupnim na zvaničnoj stranici Ustavnog suda, od šest aktuelnih sudija, Seada Palavrić nije vršila funkcije u pravosudnoj praksi, dok se Mirsad Ćeman od 2007. godine do dolaska na dužnost sudije Ustavnog suda bavio advokaturom. Valerija Galić završila je sudačku praksu u Općinskom sudu u Sarajevu, dok su troje stranih sudija (Angelika Nussberger, Helen Keller i Ledi Bianku) svi ranije bili sudije Evropskog suda za ljudska prava.

Kada je riječ o bivšim sudijama Ustavnog suda BiH, 16 od njih 24 obnašalo je funkcije u pravosudnim institucijama, uključujući vrhovne sudove zemalja iz kojih su dolazili, vrhovne sudove bivše Socijalističke republike BiH, okružne sudove u BiH i druge.

Od 18 domaćih sudija, njih 12 imalo je radno iskustvo u pravosuđu, dok je od 12 stranih sudija, njih osam bilo angažovano u ovoj grani vlasti.

Budući da od 30 bivših i sadašnjih sudija Ustavnog suda BiH njih 20 ima radno iskustvo u pravosudnim institucijama, tvrdnju Elmedina Konakovića da “velika većina njih nije imala nikakvo iskustvo iz pravosuđa” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!