Istina

Vanjska politika BiH i USAID

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik u jednoj od svojih nedavnih izjava komentirao je dodjelu sredstava USAID-a Bosni i Hercegovini i pritom iznio nekoliko netačnih navoda. Dodikove tvrdnje o “koruptivnosti” i “netransparentnosti” dodjele sredstva USAID-a, te načinu rada Vijeća ministira BiH, kada je upitanju vođenje vanjske politike, ubrzo je demantovao predsjedavajući Vijeće ministara BiH, Denis Zvizdić.

Milorad Dodik u jednom od svojih javnih istupa obrušio se i na saradnju USAID-a i BiH, rekavši da je praksa USAID-a “da sredstva dodjeljuje bez transparentnosti i javnog uvida” te da niko ne zna kako se ta sredstva troše i dodjeljuju. Dodik je potencirao i da sredstva stižu pred oktobarske izbore, te da to predstavlja miješanje u unutrašnja pitanja BiH.

Uspostavljena je nova praksa da Vijeće ministara prihvata implementaciju osam miliona dolara posredstvom nevladinih organizacija, a bez saglasnosti entiteta. To je urušavanje ustavnog poretka, što se nije moglo do sada dešavati.

Milorad Dodik, 21.08.2018.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić ubrzo je reagovao na Dodikove navode da sporazum Vijeća ministara BiH s USAID-om urušava ustavni poredak BiH, te je izjavio sljedeće:

U skladu s odredbama Ustava BiH, prema kojem su vanjska politika i međunarodne obaveze u nadležnosti institucija BiH, Vijeće ministara BiH nije bilo u obavezi da u vezi s predmetnim sporazumom traži mišljenje nižih nivoa vlasti. Nismo to uradili sad i nećemo to uraditi u bilo kojoj proceduri koja je u nadležnosti države BiH i u tom smislu Vijeće ministara BIH uopće ne obavezuje, niti interesuje šta o tome misle entitetski dužnosnici.

Denis Zvizdić, 22.08.2018.

U skladu sa člankom III Ustava BiH, vođenje vanjske politike je u isključivoj nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara BiH nije obavezno tražiti mišljenje, niti bilo kakav vid entitetskih saglasnosti, kao ni vršiti konsultacije sa nižim razinama vlasti kada je upitanju vođenje vanjske politike.

Ali, potpuno je jasno da izvor Dodikove nervoze nisu procedure ili već ogoljena floskula prijenosa ustavnih nadležnosti koju Dodik sistematski zloupotrebljava, dok ih istovremeno on sam najagresivnije krši, nego upravo procesi koje vodi Vijeće ministara BiH, a kojih se očito najviše plaši, jer su vezani za jačanje državnih institucija i vladavinu prava (…) Osim toga, USAID u BiH djeluje od 1995. godine i od tada do danas je kroz razne projekte podrške ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH osigurao blizu 1,8 milijardi dolara.

Denis Zvizdić, 22.08.2018.

Da novac od USAID-a u BiH ne stiže i ne dodjeljuje se samo pred predstojeće oktobarske izbore uvjerili smo se i uvidom i kontinuiranim praćenjem sjednica Vijeća ministara BiH. Naime, tokom aktuelnog mandata Vijeće ministara je redovno razmatralo izvještaje o realizaciji, raspodjeli, te utrošku sredstava dobijenih na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve koje, posredstvom USAID-a, osigurava Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Također treba podsjetiti da u Vijeću ministara, uvjetno rečeno, sjede i predstavnici RS te i na taj način ovaj entitet ima uvid u transparentnost trošenja sredstava dobijenih od USAID-a, odnosno Vlade SAD.

Zbog svega navedenog, izjave Denisa Zvizdića, koje se odnose na vođenje bh. vanjske politike i saradnju BiH sa USAID-om, od Istinomjera dobijaju ocjenu istinito.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!