Neistina

Urbanistički plan Grada Sarajeva je još uvijek na snazi

Premijer Kantona Sarajevo (KS) Edin Forto bio je gost emisije “Sarajevska špica” emitovane na TVSA 26. maja 2021. godine. Pored ostalog, govorio je i o Urbanističkom planu Grada Sarajevo.

FOTO: Armin Durgut/PIXSELL

Forto je najavio donošenje novog urbanističkog plana tokom ljeta, te izjavio da je istekom Urbanističkog plana za period 1986-2015. omogućeno općinskim načelnicima da “improvizuju”:

Slušajte šta se desilo s Urbanističkim planom. Istekao je. Mislim da je istekao tamo negdje 2016. godine. Na moju inicijativu, kao zastupnika u Skupštini KS, tadašnjem ministru okoliša, SDA ministru, zahtijevao sam da se napokon pokrene izrada Urbanističkog plana kako bi se razvoj u prostoru kontrolisao na način kako to struka propisuje. Oni su iz nekog razloga dozvolili da stari Urbanistički plan istekne, da ga nema i prepustili su opštinama da improvizuju, a to je upravo bilo namjera i tako je upravo SDA vladao prostorom u prethodnih 25 godina. Oni su dozvolili da sve, prostorni planovi, urbanistički planovi, da ih nema, da stvore vakuum, kako bi njihovi načelnici mogli improvizovati.

Edin Forto, 26. 5. 2021.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo 12. maja 2021. godine stavila je van snage Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih Studijom o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada na kvalitet zraka. Tada je ministar komunalne privrede, infrastrukture, građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović rekao da će elementi studije biti sadržani u novom urbanističkom planu:

Kompletna studija će biti u novom urbanističkom planu. Sve ono što se tretira njome, a to su ruže vjetrova, širine koridora, visina zgrada i drugo, bit će u urbanističkom planu.

Enver Hadžiahmetović, 12. 5. 2021.

Kako je Forto naglasio, posljednji donesen Urbanistički plan za Grad Sarajevo, iz 1986. godine, istekao je prije pet godina, te je u decembru 2016. godine Skupština KS-a usvojila Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 2015-2035. godina.

Međutim, za razliku od tvrdnje premijera KS-a, istekom prošlog urbanističkog plana nije “stvoren vakuum”, s obzirom na to da je, kako je to naglašeno u Odluci o pristupanju izradi novog urbanističkog plana, definisano da on ostaje na snazi sve do donošenja novog urbanističkog plana. Član 18. navedene odluke nalaže sljedeće:

Planska i pravno normativna rješenja u Urbanističkom planu koja nisu u suprotnosti sa Prostornim planom Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 26/06 i 4/11) ostaju na snazi do donošenja novog Urbanističkog plana.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo, 2016

Isto je propisano i u Kantonalnom planu zaštite okoliša Kantona Sarajevo, objavljenom u novembru 2017. godine, čiji je naručilac Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo:

Početkom decembra 2016. godine, na Skupštini KS je usvojena Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 2015.-2035.god. Do donošenja novog Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo važi Urbanistički plan Grada Sarajevo za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986.-2015.god.

Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo, 2017.

Dakle, suprotno Fortinom izlaganju kako je zbog isteka Urbanističkog plana Grada Sarajeva od 2016. godine “stvoren vakuum” i da su načelnici općina “mogli improvizovati” kada je prostorno uređenje u pitanju, iz navedenog je jasno da to nije bio slučaj, odnosno da je prethodni urbanistički plan na snazi sve do usvajanja novog. Iz tog razloga, Istinomjer izjavu premijera KS-a ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!