Neispunjeno

U prva tri mjeseca novog Vijeća ministara nije ispunjen nijedan od 14 prioriteta Evropske komisije

Nekoliko mjeseci prije prošlogodišnjih Općih izbora u Bosni i Hercegovini, tadašnji i aktuelni zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Predrag Kojović (Naša stranka) napisao je da bi prioritet nove vlasti na državnom nivou bilo ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, usput predstavivši i rok tokom kojeg bi svi prioriteti bili realizirani.

Izvor: FENA

Naime, Kojović je putem profila na društvenoj mreži Twitter najavio da će tadašnje opozicione stranke, uključujući i Našu stranku, u slučaju dolaska na vlast, već za tri mjeseca mandata ispuniti svih 14 prioriteta, a da će “lično preuzeti odgovornost” ako se desi suprotno:

Građani u KS su progledali, u oktobru će i svi drugi. Ako opozicija pobijedi, 14 prioriteta će biti usvojeno u prva tri mjeseca nove većine. Ako ne bude, ja lično ću preuzeti odgovornost.

Predrag Kojović, 24.6.2022.

Nakon Općih izbora 2022. godine, Vijeće ministara BiH formirali su 25. januara 2023. godine, između ostalih, stranke iz Federacije BiH koje su u mandatu 2018–2022. bile parlamentarna opozicija, odnosno Naša stranka, Narod i pravda te SDP BiH.

Evropska komisija je 29.5.2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, a Istinomjer se u više navrata od tada bavio time šta je ispunjeno od 14 prioriteta koje je EU iznijela pred vlasti BiH, a koje je nužno realizirati kako bi naša zemlja započela pregovore o pristupanju EU.

Tokom mandata prethodnog saziva Vijeća ministara, jedini od 14 prioriteta koji je u potpunosti ispunjen jeste onaj pod rednim brojem 3 – osiguravanje pravilnog funkcioniranja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Suprotno obećanju Kojovića, iako je već navršeno 100 dana mandata nove državne vlasti, nekadašnja opozicija do sada nije ispunila nijedan od preostalih 13 prioriteta.

Na spomenuto obećanje Kojovića podsjetio je i predsjedavajući Kluba SDA u Predstavničkom domu PSBiH Šerif Špago tokom konferencije za medije 10. maja 2023. godine.

Korak ka implementaciji prioriteta pod rednim brojem 11 napravljen je na 2. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 9.2.2023. godine, kada je usvojen Izvještaj Ministarstva pravde o provedbi Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, u kojem se navodi da je osnivanjem Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama prepoznat određeni napredak u procesu stvaranja poticajne atmosfere za civilno društvo.

Također, na 6. sjednici, održanoj 16.3.2023. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je zaključak da će “naknadno razmatrati prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH)”, a da će se “u međuvremenu obaviti političke konsultacije, kako bi se na sjednici Vijeća ministara BiH jednoglasno utvrdili ovi prijedlozi zakona i na taj način omogućilo njihovo usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH”. Usvajanje ovog zakona bio bi korak ka realizaciji četvrtog prioriteta.

Dakle, budući da nijedan od 14 prioriteta Evropske komisije nije ispunjen tokom prva tri mjeseca mandata aktuelnog Vijeća ministara BiH, obećanje Predraga Kojovića da će ukoliko tadašnja opozicija dođe na vlast, “14 prioriteta biti usvojeno u prva tri mjeseca nove većine” Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!