Šta su nam obećali za 2017?

Pročitajte neka od obećanja koja će Istinomjer pratiti u godini koja je pred nama.

 

Januar 2017: Provedba presude “Sejdić i Finci”

Dogovoren i usuglašen Master plan, pored ostalog, predviđa i realizaciju vrlo važnog uvjeta za stjecanje statusa kandidata, a to je provedba presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić – Finci“, a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.

Dragan Čović, 10.11.2016.

OCJENA: Neispunjeno

 

Januar 2017: Autoput Banja Luka-Doboj

Dodik je rekao da će u Srpskoj ove godine biti intenzivirani radovi na izgradnji autoputa Doboj – Banjaluka koji treba da bude završen za dvije godine i na čemu će biti angažovano 1.500 do 2.000 ljudi.

Milorad Dodik, 09.01.2015.

OCJENA: Neispunjeno

 

Mart 2017: Nova strategija obrazovanja i nauke KS

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS će u saradnji sa danas imenovanom Komisijom formirati radne timove po oblastima zadužene za pripremu Strategije. Ovaj dokument će svakako definisati i olakšati donošenje budućih propisa i odluka koje se tiču svih obrazovnih procesa u Kantonu Sarajevo. Postojanje ovakvog strateškog dokumenta je bitno i nužno za apliciranje i kandidiranje projekata iz oblasti obrazovanja kod evropskih fondova.

Vlada Kantona Sarajevo, 22.09.2016

OCJENA: Neispunjeno

 

Mart 2017: Moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru

Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31.3.2017.godine.

Vlada FBiH, 28.12.2016.

 

Proljeće 2017: Početak gradnje Prve transverzale

Cilj Vlade KS je da se početkom naredne građevinske sezone krene u realizaciju ovog projekta i to sa tri strane, da se krene sa izgradnjom tunela kroz Kobilju Glavu prema Hotonju, da se krene iz Vogošće sa autoputa prema tunelu i iz Općine Centar u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

Elmedin Konaković, 06.10.2016.

OCJENA: Neispunjeno

 

Juni 2017: Novih 1.500 radnih mjesta u Tuzli

Treba nam 4.000 radnih mjesta, jer cilj nam je da stopa zaposlenosti u Tuzli iznosi bar 70 posto. Izračunali smo do iduće godine u ovo doba treba nam 1.500 novih radnih mjesta.

Jasmin Imamović, 04.06.2016.

OCJENA: Djelimično ispunjeno

 

Kraj 2017: Kandidatski status BiH u EU

Ako nastavimo raditi ovim tempom i ako zadržimo ovu vrstu spremnosti da idemo dalje ka EU integracijama, onda će BiH sigurno dobiti kandidatski status u 2017. godini.

Denis Zvizdić, 16.06.2016.

 

Kraj 2017: Aktiviranje Akcionog plana za člansto u NATO

Uz odgovore na već dostavljeni Upitnik, siguran sam kako ćemo najkasnije do kraja 2017. godine dobiti kandidacijski status u EU, a isto tako i aktivirati Akcijski plan za članstvo u NATO savezu.

Dragan Čović, 21.12.2016.

 

Kraj 2017: Manja zaduženost RS

Stanje ukupnog, odnosno javnog duga u odnosu na BDP u 2017. godini iznosiće 59,5 odsto, odnosno 46,2 odsto, a u 2018. godini 58,8 odsto, odnosno 44,8 odsto, dok će u 2019. iznositi 56,6 odsto, odnosno 42,7 odsto.

Željka Cvijanović, 21.12.2016.

Kraj 2017: Brzi ekonomski rast i infrastrukturni projekti

Bakir Izetbegović je rekao da će infrastrukturni projekti, poput gradnje autoputeva i brzih cesta, hidroelektrana i sličnih projekata, zaposliti najmanje 20-30 hiljada ljudi u građevinskom sektoru, a za sobom će povući i druge grane industrije, što će 2017. godine donijeti brzi ekonomski rast za BiH.

Bakir Izetbegović, 10.09.2016.

(istinomjer.ba)

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Konačno usvojen zakon o pravima boraca

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH (ZD PFBiH) održanoj 16. jula tekuće godine usvojen je Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Dva dana kasnije i Dom...