Neistina

Srpski narod nije okarakterisan kao “genocidan” u rezoluciji UN-a

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, u intervjuu za Hayat TV 12. novembra 2021. godine, iznio je tezu o pokušajima da se srpski narod okarakteriše kao genocidan.

FOTO: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Naime, Ćosić je u tom kontekstu, na konstataciju novinarke da “niko nije rekao da je srpski narod genocidan”, izjavio sljedeće:

Pa bilo je pokušaja da se okarakterišemo kao genocidni. Rezolucija Velike Britanije u Savjetu bezbjednosti je išla upravo u tom pravcu. Sjećate li se?

Ljubiša Ćosić, 12.11.2021.

Presudama Međunarodnog suda pravde (MSP), Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda Bosne i Hercegovine utvrđeno je da je u Srebrenici počinjen genocid u julu 1995. godine.

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine definiše genocid kao djelo učinjeno sa namjerom da se, potpuno ili djelimično, uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa ubistvom članova/ica grupe, teškom povredom fizičkog ili mentalnog integriteta članova/ica grupe, namjernim podvrgavanjem grupe životnim uslovima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog uništenja, mjerama usmjerenim na sprečavanje rađanja u okviru grupe, odnosno prinudnim premještanjem djece iz jedne grupe u drugu.

Prije obilježavanja dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici, Velika Britanija je, zajedno sa Jordanom, Litvanijom, Malezijom, Novim Zelandom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), 8. jula 2015. godine predložila Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) rezoluciju S/2015/508 kojom se, između ostalog, osuđuje srebrenički genocid.

Tekst rezolucije podržalo je deset zemalja Vijeća sigurnosti UN-a, četiri su bile suzdržane (Angola, Kina, Nigerija i Venecuela), ali protivljenje Rusije kao stalne članice ove institucije prouzrokovalo je neusvajanje predložene rezolucije.

U samom tekstu, suprotno riječima Ljubiše Ćosića, nijedan narod se ne proglašava genocidnim niti se navode krivci za ovaj zločin. Štaviše, srpski narod nije nijednom, u bilo kojem obliku, spomenut u rezoluciji S/2015/508, te se priznaje da je “na svim stranama tokom sukoba u Bosni i Hercegovini bilo nevinih žrtava, uključujući Srebrenicu i njenu okolinu”.

Osim toga, rezolucijom se ističe “da je prihvatanje tragičnih događaja u Srebrenici kao genocida preduslov za pomirenje, poziva političke lidere na svim stranama da priznaju i prihvate činjenicu dokazanih zločina kao što su utvrdili sudovi, i u tom kontekstu osuđuje poricanje ovog genocida kao ometanje napora ka pomirenju, a priznaje takođe da je kontinuirano poricanje duboko bolno za žrtve”.

Nezavisne novine objavile su prijevod kompletnog teksta rezolucije, koji je dostupan u cijelosti na sljedećem linku.

Uzimajući u obzir navedeno, tvrdnju Ljubiše Ćosića da je rezolucija Velike Britanije u Vijeću sigurnosti UN-a išla u pravcu okarakterisanja srpskog naroda kao genocidnog Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!