Analize

Sistem radio veze između tehnike i politike

Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, koji je potpisan u Sarajevu, 13. decembra ove godine, već duže vremena je predmet osporavanja prvenstveno zvaničnika iz RS i Brčko Distrikta, koji nikada nisu dali saglasnost za ovaj sporazum, ali i pojedinih zvaničnika iz FBiH i policijskih agencija koje ranije nisu imale primjedbe na sporazum.

Sporazum je potpisalo 10 policijskih agencija u BiH, a nakon potpisivanja iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPT) je rečeno kako sporazum nisu potpisali predstavnici MUP-ova Posavskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Livanjskog kantona.

Ranije je saglasnost na ovaj sporazum dalo 14 policijskih agencija, ali se danas četiri ovlaštena predstavnika nisu pojavila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP Brčko Distrikta u startu nisu dali saglasnost za njegovo potpisivanje.”

Dragan Mitrović, šef Sektora za koordinaciju i saradnju DKTP, 13.12.2018.

Glavna zamjerka predstvnika RS bila je ta da se ovim sporazumom vrši prijenos nadležnosti sa entiteta na državu, što je još u oktobru ove godine tvrdio ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač.

Zakonom je jasno propisano da Direkcija nije osnovana kao policijski organ, već kao upravna organizacija za podršku policijskoj strukturi BiH. Članom 6. Zakona o Direkciji propisane su nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela iz kojih jasno proizilazi da Direkcija nema ni operativnu nadležnost koju imaju policijske agencije na nivou BiH, a pogotovo nema operativne nadležnosti drugih organa unutrašnjih poslova u BiH, iz kojih razloga ne može koordinisati njihovim radom niti se može uspostaviti sistem radio veze na predloženi način. Napominjemo da Direkcija, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, isključivo obavlja poslove komunikacije i koordinacije policijskih tela na nivou BiH.”

Dragan Lukač, 22.10.2018.

Veoma oštar, uoči potpisivanja Sporazuma o korištenju sistema radio veze bio je delegat u Domu naroda PSBiH, Nikola Špirić koji je čak ustvrdio da se ovim pokušava napraviti državni MUP.

Svaki pokušaj da se od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH pravi takozvani MUP BiH, na šta mi ovo liči, je izvanzakonski, neprihvatljivo i neustavno.”

Nikola Špirić, 12.12.2018.

I predsjednik HSS-a BiH, Mario Karamatić bio je na sličnom fonu u pogledu navodnog prenosa nadležnosti, a u svojoj izjavi je kantonalne MUP-ove podijelio po etničkom ključu.

To bi definitivno bio prenos nadležnosti na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i mi to nemamo potrebe potpisivati. Hrvatski MUP-ovi imaju korektnu saradnju sa federalnim MUP-o, tu su stvari jasno posložene i zna se šta je čija nadležnost.”

Mario Karamatić, 12.12.2018.

Međutim, još u odgovoru na Lukačeve tvrdnje, iz DKPT-a su pojasnili kako se u ovom slučaju ne radi o prenosu nadležnosti nego da je uspostavljanje radio veze rezultat projekta koji je implementiran u 2017. godini i koji je “podrazumijevao i uspostavljanje odgovarajuće infrastrukture kako bi se obezbijedila pokrivenost teritorije signalom za potrebe sistema radio veze, čime su stvorene i tehničke pretpostavke za uvezivanje Operativnog centra Direkcije sa operativnim centrima svih policijskih agencija u BiH.”

Inače, Operativni centar je uspostavljen krajem oktobra 2017. godine, kao rezultat realizacije projekta „Uspostave Operativnog centra izgradnjom sistema radio veze i sistema video nadzora“ čiju je implementaciju finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program, američkog Ministarstva pravde).

I nakon potpisivanja Sporazuma, rečeno je kako se on odnosi isključivo na tehničke aspekte saradnje.

Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH uređuje isključivo tehničke aspekte komunikacije putem sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, istim se ne definišu bilo kakvi drugi pojmovi niti pitanje nadležnosti.”

DKPT, 13.12.2018.

Zakonom o DKTP, Članom 6. propisane su nadležnosti Direkcije, a prve četiri se upravo i odnose na komunikaciju.

Poslovi iz nadležnosti Direkcije su:

  1. a) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH;
  2. b) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH s odgovarajućim organima u Bosni i Hercegovini u vezi s pitanjima policijskih poslova međunarodnog karaktera ili od međunarodnog značaja, ili u vezi s pitanjima koja su u nadležnosti Suda BiH;
  3. c) komunikacija i saradnja s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima u vezi s pitanjima policijskih poslova od međunarodnog značaja ili zajedničkog interesa;
  4. d) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH te odgovarajućih organa u Bosni i Hercegovini s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima;

Zakon o DKPT BiH, Član 6.

Iz prvog stava ovog Člana Zakona je jasno da se DKPT prvenstveno bavi “komunikacijom, saradnjom i koordinacijom između policijskih tijela BiH”, a kako je rečeno i nakon potpisivanja sporazuma, on se “zasniva na dobrovoljnosti i svakog trenutka bilo koja policijska agencija može da pristupi, ali da i agencije koje su dale saglasnost u bilo kojem momentu mogu da istupe iz sporazuma.”

Sporazum o korištenju radio-veza između policijskih agencija u potpunosti je transparentan, kažu u DKTP, a MUP-ovi Republike Sprske i Brčko Distrikta nisu bili obavezni ni da daju objašnjenje zašto ne žele da daju saglasnost.

Nakon svega da se zaključiti da su oštre reakcije na ovaj Sporazum, koje su prvenstveno stigle iz RS, bile u najmanju ruku bespotrebne, jer u ovom slučaju nije bilo nikakve nametnute obaveze, pa je tako još jedno tehničko pitanje, po ko zna koji put postalo “političko”.

Bespotrebna prašina koja se digla oko navodnog prenosa nadležnosti u ovom slučaju, svakako će baciti sjenu na pozitivne aspekte potpisanog Sporazuma u pogledu bolje uzajamne saradnje policijskih agencija.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!