Ispunjeno

SBB podnio krivičnu prijavu protiv Fadila Novalića

Nakon što je premijer FBiH, Fadil Novalić iskoristio podatke penzionera u FBiH i početkom ovog mjeseca im uputio pismo u kojem im je poručio da “ostanu partneri sa onima koji sistemski, hrabro i odlučno rješavaju probleme”, iz SBB-a su najavili kako će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu i prijavu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK).

U vezi zahtjeva premijera Federacije Fadila Novalića, upućenog federalnom Zavodu PIO/MIO, kojim je Novalić tražio lične podatke za preko 400 hiljada penzionera, Savez za bolju budućnost BiH (SBB) obavještava javnost da će protiv Novalića već sutra podnijeti krivičnu prijavu a protiv njega i njegove stranke i prijavu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK).”

Saopštenje SBB-a, 02.10.2018.

Istinomjer je kontaktirao centralu SBB-a i dobio odgovor da su navedene prijave i poslane.

Krivičnu prijavu smo podnijeli Tužilaštvu KS kao i inicijativu CIK-u za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Fadila Novalića i njegove stranke.”

Damir Arnaut, 05.10.2018.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi SBB-a Tužilaštvu KS, a koja je u posjedu Istinomjera, ova stranka je Novalića i druga povezana NN lica prijavila na osnovu člana 229. i člana 230. Zakona o krivičnom postupku FBiH, zbog krivičnog djela “Zloupotreba položaja ili ovlašćenja”.

“Naime, Fadil Novalić je u svojstvu Premijera FBiH, na zvaničnom memorandumu Premijera FBiH, dana 28.09.2018. godine uputio zahtjev direktoru Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zijadu Krnjiću kojim je tražio podatke ‘o korisnicima prava iz penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja’, konkretno ‘ime i prezime, kao i adresu prebivališta korisnika prava.’ Novalić je tražio da se podaci dostave u ‘što kraćem roku’, te ‘za svaki kanton pojedinačno’.“

Krivična prijava SBB-a protiv Fadila Novalića, 04.10.2018.

Sa druge strane, SBB je CIK-u podnio inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Fadila Novalića, zbog kršenja člana 7.3 odnosno tačke 4. Izbornog zakona BiH koji glasi:

Član 7.3

(1) Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažiranim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

4) obećavati novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača ili prijetnje pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata;

S obzirom da je SBB uputila krivičnu prijavu tužilaštvu i inicijativu CIK-u za pokretanje postupka protiv Fadila Novalića, Istinomjer će obećanje iz ove stranke ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!