Revizija: Helez u klin, Zukić u ploču

Amir Zukić

“Revizija treba da bude za sve korisnike braniteljskih prava, a ne samo Podrinjaca”, izjavio je Amir Zukić, generalni sekretar SDA.

(Slobodna Bosna, 24. 11. 2011.)

Ne znamo zbog čega je Zukić dao ovakvu izjavu, kad se o reviziji govori već pola godine i to toliko iscrpno da je svaki građanin BiH sigurno upoznat barem sa osnovnim informacijama. Ali, možda je najbolje da citiramo Zukana Heleza lično, ministra koji je na sljedeće pitanje Oslobođenja od 2. 12. 2011.: “Oko 1.000 RVI-ja iz Podrinja nema izvornu medicinsku dokumentaciju, na Institutu za medicinsko vještačenje ne žele ih bez takve dokumentacije cijeniti. Ostat će bez naknade?”, odgovorio ovako:
“Riješit ćemo to! Treba razumjeti zašto su stradali Podrinjci ostali bez dokumentacije. Ako igdje u ovoj državi treba vjerovati dvojici svjedoka, onda je to – Srebrenica. U Širokom Brijegu ništa nije izgorjelo! I to se ne može usporediti sa Srebrenicom. Za stradalnike rata iz Podrinja imat ćemo poseban senzibilitet.”
Helez je, u istom listu i isti dan, odgovorio i na sve glasnija pitanja o eventualnim nezakonitostima u reviziji: “Radi se o ozbiljnom frontu (…) Mislim da je revizija koju radi Ministarstvo ispravna, da se radi po zakonu, da je poštena!”
Sumirajmo – ne da se revizija ne radi samo za Podrinjce, nego će stradalnici i borci iz tog dijela BiH imati i neku vrstu, uslovno govoreći “povlaštenog statusa” u reviziji.

BiH je 1991. godine imala više od 631 hiljade zaposlenih

Ministrica finansija FBiH Jelka Miličević govorila je nedavno o porastu zasposlenih u FBiH, a posljednje podatke...

Jedan član Predsjedništva BiH nije vrhovni komandant Oružanih snaga BiH

Zakona o odbrani BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH jasno kažu da Ministarstvo odbrane BiH nije, kako Dodik kaže, nadležno njemu, niti da je jedan član Predsjedništva BiH vrhovni...Parlamentarnoj skupštini NATO-a podijeljen dokument koji nema obavezujući karakter

Učestvujući u radu "Rouz-Rot" seminara Parlamentarne skupštine NATO-a u Briselu 25.04.2019. godine, šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu parlamenta BiH, Nenad Stevandić, kako je navedeno,...