Neispunjeno

Registar zaposlenih u RS nije kreiran do kraja 2019. godine

Premijer Republike Srpske (RS) Radovan Višković najavio je više puta tokom prve godine svog mandata da će registar zaposlenih u javnom sektoru u ovom entitetu biti kreiran do kraja 2019. godine.

Mi ćemo formirati registar zaposlenih u javnom sektoru i nas ne zanimaju insitucije BiH. (…) Ovo je više neozbiljno i ne vrijedi više ponavljati da nama nanosi štetu nefunkcionisanje institucija BIH. Vi znate iz javnosti koliko sam puta rekao šta su sve problemi koje Republika Srpska trpi nefunkcionisanjem i Savjeta Ministara i Vlade Federacije. Što se tiče RS ja mislim da oni nas u suštini više ne bi trebali da zanimaju i da mi treba da tragamo za našim rješenjem.”

Radovan Višković, 07.07.2019.

Višković je uspostavu Registra zaposlenih najavio i podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima NSRS u decembru 2018. godine:

Uspostavićemo Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u Republici Srpskoj koji platu primaju iz javnih sredstava, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova za smnjenje ukupne potrošnje na plate.

Radovan Višković, Ekspoze 17.12.2018.

Registar zaposlenih u RS najavljivao se i tokom prošlog saziva Vlade RS, a prije godinu dana jedno takvo obećanje o njegovoj uspostavi do polovine 2018. godine Istinomjer je ocijenio kao neispunjeno, a skoro kreiranje registra najavila je i aktuelna ministrica finansija RS Zora Vidović, u februaru ove godine.

Međutim, prema odgovoru resorne ministrice Lejle Rešić na poslaničko pitanje poslanice Jelene Trivić (PDP), moglo se još u septembru zaključiti da će se na kreiranje Registra ipak čekati i na institucije na drugim nivoima vlasti. Podsjećamo, na Viškovićevo obećanje iz ekspozea podsjetila je poslanica PDP-a u NSRS, Jelena Trivić koja mu je u vezi izrade Registra zaposlenih u javnm sektoru u RS, krajem augusta uputila i poslaničko pitanje.

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u kojoj fazi je izrada Registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem? Kada tačno planirate da Registar bude završen?”

Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, 26.08.2019.

Odgovor na ovo pitanje je stigao početkom septembra od ministrice uprave i lokalne samouprave RS, Lejle Rešić, koja je navela da su “trenutno u toku usaglašavanja pitanja u vezi tehničkih priprema za pristupanje izradi softverskih rješenja sa Svjetskom bankom koja prati projekat izrade pomenutog Registra i koja je partner”. Zakonske pretpostavke za izradu Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske stekle su se, prema njenim riječima, donošenjem Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske 2017. godine.

Međutim, suprotno stavu premijera Radovana Viškovića, koji je rekao da će Registar zaposlenih biti izrađen mimo institucija BiH, ministrica Rešić je u svom odgovoru navela da će Vlada RS nastaviti provođenje obaveze donošenja Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, kada i ostali nivoi vlasti završe aktivnosti na stvaranju pretpostavki za njegovu izradu.

Kada Svjetska banka kao partner i ostali nivoi vlasti koji su preuzeli istu obavezu kao i Republika Srpska koja je svoje preduslove ispunila, završe aktivnosti koje su u toku a koje su neizostavan dio cijelog procesa, Vlada Republike Srpske će spremno nastaviti dalje provođenje obaveze donošenja Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.”

Lejla Rešić, 04.09.2019.

Istinomjer je o ovoj temi pisao i u svojoj analizi početkom decembra ove godine. S obzirom da registar još uvjek nije kreiran, obećanje Radovana Viškovića da će se to desiti do kraja godine, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!