Analize

Registar uposlenih u javnom sektoru RS: Da li će RS ipak čekati ostale nivoe vlasti?

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković još podnoseći ekspoze pred poslanicima NSRS najavio da će Vlada na čijem je čelu raditi na izradi Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava RS, dok je u februaru rekao da će se to desiti do kraja 2019. godine. Međutim, prema odgovoru resorne ministrice Lejle Rešić na poslaničko pitanje Jelene Trivić (PDP), može se zaključiti da će se na kreiranje Registra čekati i na institucije na drugim nivoima vlasti.

Ovim će biti obuhvaćen i zdravstveni sektor. Sigurno je da za budžetske plate neće biti potrošeno više sredstava od predviđenih.”

Radovan Višković, 25.02.2019.

Podsjećamo u svom ekspozeu pred poslanicima NSRS, Višković je rekao:

Uspostavićemo Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u Republici Srpskoj koji platu primaju iz javnih sredstava, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje na plate.”

Radovan Višković, ekspoze, 17.12.2018.

Višković je i u julu ove godine ponovio da će Registar biti izrađen do kraja 2019. godine, te je istakao kako RS neće čekati da se slično rješenje kreira i na državnom nivou.

Mi ćemo formirati registar zaposlenih u javnom sektoru i nas ne zanimaju insitucije BiH. (…) Ovo je više neozbiljno i ne vrijedi više ponavljati da nama nanosi štetu nefunkcionisanje institucija BIH. Vi znate iz javnosti koliko sam puta rekao šta su sve problemi koje Republika Srpska trpi nefunkcionisanjem i Savjeta Ministara i Vlade Federacije. Što se tiče RS ja mislim da oni nas u suštini više ne bi trebali da zanimaju i da mi treba da tragamo za našim rješenjem.”

Radovan Višković, 07.07.2019.

Na Viškovićevo obećanje iz ekspozea podsjetila je poslanica PDP-a u NSRS, Jelena Trivić koja mu je u vezi izrade Registra zaposlenih u javnm sektoru u RS, krajem augusta uputila i poslaničko pitanje.

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u kojoj fazi je izrada Registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem? Kada tačno planirate da Registar bude završen?”

Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, 26.08.2019.

Odgovor na ovo pitanje je stigao početkom septembra od ministrice uprave i lokalne samouprave RS, Lejle Rešić, koja je navela da su “trenutno u toku usaglašavanja pitanja u vezi tehničkih priprema za pristupanje izradi softverskih rješenja sa Svjetskom bankom koja prati projekat izrade pomenutog Registra i koja je partner”. Zakonske pretpostavke za izradu Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske stekle su se, prema njenim riječima, donošenjem Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske 2017. godine.

Međutim, suprotno stavu premijera Radovana Viškovića, koji je rekao da će Registar zaposlenih biti izrađen mimo institucija BiH, ministrica Rešić je u svom odgovoru navela da će Vlada RS nastaviti provođenje obaveze donošenja Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, kada i ostali nivoi vlasti završe aktivnosti na stvaranju pretpostavki za njegovu izradu.

Na redu su aktivnosti Svjetske banke ali i ostalih nivoa vlasti koji treba da donesu isti zakon, da bi mogli nastaviti sa daljom procedurom, kako je i planirano reformskom agendom. Vlada prati sve aktivnosti partnera i obavlja tehnička usaglašavanja u međuvremenu, te se stvaraju zakonski uslovi da se obuhvate i zaposleni u zdravstvenom sistemu jer je krajnji cilj obuhvatiti sve korisnike budžetskih sredstava, što je dobar osnov za vršenje analize svih radnih mjesta koja će biti obuhvaćena ovim registrom i utvrđivanje javne potrošnje. Kada Svjetska banka kao partner i ostali nivoi vlasti koji su preuzeli istu obavezu kao i Republika Srpska koja je svoje preduslove ispunila, završe aktivnosti koje su u toku a koje su neizostavan dio cijelog procesa, Vlada Republike Srpske će spremno nastaviti dalje provođenje obaveze donošenja Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.”

Lejla Rešić, 04.09.2019.

U oktobru su poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Jelena Trivić i Draško Stanivuković, i poslanik u Klubu SDS-a Nebojša Vukanović uputili u skupštinsku proceduru Prijedlog zakona o registru zaposlenih i broju budžetskih korisnika u Srpskoj. Nakon što nije uvršten na konačni dnevni red prethodne sjednice NSRS, iako je bio predložen, ovaj Prijedlog uvršten je na dnevni red Osme redovne sjednice NSRS. Međutim, poslanici iz kluba SNSD-a već su uoči njenog održavanja poručili da ga neće podržati.

Mislim da ne treba podržati ovaj prijedlog zakona. Zamjena teza je da je SNSD protiv toga da se provjeravaju diplome. Mi jesmo za to da se provjeravaju diplome svuda, zna se ko to i kako radi, ali to ne treba rješavati na ovaj način.”

Srđan Mazalica, 04.12.2019.

Sa druge strane, Registar koji je obećao Višković još uvijek nije prezentovan, a iz odgovora ministrice Lejle Rešić poslanici Jeleni Trivić, izvjesno je da će se na to čekati još neko vrijeme. Da provođenje cijelog projekta kasni potvrdio je u to vrijeme i koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, koji je rekao da je prvi problem bio što je Svjetska banka tražila veći obuhvat nego što je Republika Srpska prvobitno predložila, a to je da taj registar uključi i zaposlene u zdravstvu i obrazovanju.

Mi smo to pokušali kroz neki projekat, ali je bilo velikog otpora svemu tome. Federacija BiH poprilično nezainteresovano gleda na sav taj projekat i još nije stvorila zakonske pretpostavke za uspostavljanje registra, tako da smo tu gdje jesmo. Vjerujem da će autoritetom Svjetske banke taj posao biti nastavljen i doveden do kraja.”

Dragan Ćuzulan, 19.09.2019.

Inače Vijeće ministara BiH usvojilo je još u septembru 2018. godine “Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. godine”, no još uvijek se čeka na usvajanje prvog Akcionog plana za njeno provođenje.

I Strategija reforme upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2017-2020”, predvidila je i uspostavu Registra proračunskih korisnika BIH i javnih poduzeća u državnom vlasništvu, a prvobitno navedeni rok za kreiranje nacrta odluke o njegovoj uspostavi bio je prvi kvartal 2018. godine.

S obzirom da je imenovanjem Zorana Tegeltije za mandatara za sastav Vijeća ministara, proces formiranja državne izvršne vlasti formalno započeo, ostaje nada da će proces uspostavljanja zakonskih pretpostavki za objavu Registra zaposlenih na svim nivoima vlasti ali i cjelokupne reforme javne uprave biti nastavljen u skorije vrijeme.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!