Ispunjeno

Registar podsticaja u RS-u pušten u funkciju

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske dobilo je grant od 329.000 KM za uspostavljanje registra podsticaja u ovom entitetu, a prilikom potpisivanja ugovora resorni ministar Vjekoslav Petričević najavio je krajem jula ove godine da će registar profunkcionisati uskoro.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je preduzelo niz aktivnosti u prethodnom periodu na stvaranju uslova za uspostavljanje ovog registra. Izvršeno je mapiranje svih dostupnih podsticaja u Srpskoj, usvojen je pravni okvir za izradu registra podsticaja. (…) Cilj je da se putem ovog registra osigura bolja koordinacija i razmjena podataka između institucija koje dodjeljuju podsticaje, kao i javni uvid u podatke o raspoloživim podsticajima.

Vjekoslav Petričević, 27. 7. 2020.

USAID je, kako su za novinsku agenciju Srna rekli iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS-a, ovim pružio finansijsku podršku za projekat “Usluga implementacije informacionog sistema za registar podsticaja u Republici Srpskoj”, koji je predviđen memorandumom o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godine između Vlade i Unije udruženja poslodavaca RS-a, kao i entitetskim Programom ekonomskih reformi. USAID je projekat uspostave Registra podržao sa 329.000 KM. Podsjećamo, Istinomjer je pratio i prvu fazu ovog projekta.

Početkom septembra ove godine Vlada RS-a je usvojila Informaciju o izradi Registra podsticaja, a kako je tada navedeno, “cilj je da se obezbijedi jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi Republike Srpske, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou, a uključujući podatke kao što su davaoci i implementatori raspodjele podsticaja, pravnog osnova za njihovu dodjelu, izvora sredstava, vrste i namjene podsticaja, pa sve do informacija o tome kome su i u kom iznosu sredstva dodijeljena”.

Nekoliko dana kasnije iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS-a saopšteno je kako počinje obuka za primjenu softvera Registra podsticaja, koja je trebala biti završena tokom oktobra. Prilikom početka obuke je također najavljeno da će Registar podsticaja biti dostupan na dva portala:

Javni portal Registra podsticaja, koji je dostupan svima i koji sadrži informacije o samom registru, aktuelnim javnim pozivima kao i dostupnim podsticajima koji stoje na raspolaganju zainteresovanim korisnicima. Administrativni portal Registra podsticaja, koji je dostupan institucijama i ovlaštenim osobama na nivou institucija, odnosno za registrovane korisnike.

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, 11. 9. 2020.

Istinomjer je kontaktirao resorno ministarstvo u Vladi RS-a, te 24. novembra dobio odgovor da je administrativni portal Registra podsticaja za registrovane institucije pušten u funkciju i dostupan na internet-adresi Registra podsticaja u Republici Srpskoj, kao i da se njegov sadržaj kontinuirano puni podacima iz republičkih institucija i jedinica lokalne samouprave.

Registar podsticaja dostupan je na adresi https://regpodsticaja.vladars.net, i to u vidu dva portala, prvi kao javni portal Registra podsticaja, koji je dostupan svima i koji sadrži informacije o Registru podsticaja, aktuelnim javnim pozivima i dostupnim podsticajima koji stoje na raspolaganju zainteresovanim korisnicima. Drugi, administrativni portal Registra podsticaja je dostupan isključivo za registrovane korisnike, odnosno ovlaštene osobe na nivou institucija. Nakon što u potpunosti bude završen unos podataka u elektronsku bazu, Registar podsticaja će omogućiti javni uvid o dodijeljenim sredstvima za podsticaje.

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, 24. 11. 2020.

S obzirom na to da je Registar podsticaja pušten u funkciju, Istinomjer će obećanje ministra privrede i preduzetništva RS-a Vjekoslava Petričevića, da će se to uskoro desiti, ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!