Uncategorized

Prvi koraci ka smanjenju javne potrošnje

Premijer KS, Elmedin Konaković krajem je prošle godine najavio poduzimanje mjera kako bi se smanjila primanja direktora i menadžera u ustanovama čiji je osnivač Vlada KS. S tim u vezi, usvojene su Izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a kojim se ograničavaju plaće na oko 2.500 KM i predviđaju sankcije za prekršioce u iznosu od 10.000 KM i više.

 

Pitajte Istinomjer!