Provedba odgojnih mjera za maloljetne počinioce blažih krivičnih djela u KS

S pravom se može reći da BiH nema sistemski riješen način sankcionisanja maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Proteklih godina bili smo svjedoci porasta maloljetničkog kriminala u KS.

Govoreći o potrebi za sistemskim rješenjem ovog problema, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, Mario Nenadić prošlog mjeseca je najavio potpisivanje Sporazuma sa predstavnicima narodnih kuhinja, u kojima će maloljetni počinioci krivičnih djela moći obavljati društveno koristan rad kao vid provedbe odgojnih mjera.

Prema odredbi člana 15. Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počioniocima krivičnih djela, a koji je donesen od strane federalnog ministra pravde, resorno ministarstvo po pribavljenom prijedlogu Centra za socijalni rad sastavlja listu ustanova i organizacija na lokalnom nivou, radi izvršenja posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, vrši izbor odgovarajućih ustanova i organizacija, te se sudija za maloljetnike upoznaje sa zaključenim sporazumom (…) Ministarstvo pravde i uprave procijenilo je da su pomenute kuhinje ustvari referentne humanitarne organizacije koje obavljaju poslove socijalnog sadržaja, te se u njima mogu uspješno izvršavati ove odgojne mjere namijenjene maloljetnim počiniocima djela.

(Mario Nenadić, 10.10.2017.)

Naše krivično zakonodavstvo ne propisuje izricanje kazni maloljetnicima već odgojne mjere, shodno Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Dijete je u skladu sa ovim zakonom svaka osoba koja nije navršila 18 godina života.

(2) Prema djetetu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo 14 godina (u daljnjem tekstu: dijete) ne mogu se izreći krivične sankcije niti primijeniti druge mjere predviđene ovim zakonom.

(3) Maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 16 godina a nije navršilo 18 godina života (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i prema kome se mogu izreći krivične sankcije i druge mjere predviđene ovim zakonom. 

Dodamo li ovome i nepostojanje ustaljene prakse po pitanju primjena odgojnih mjera prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, može se reći da se ovim na svojevrstan način šalje “ohrabrujuća poruka” djeci/maloljetnicima, sklonim devijantnom ponašanju, da kazne za njih praktično i nema.

Ministar Nenadić, zajedno sa ostalim nadležnim resornim ministrima u Vladi KS proteklih dana potpisao je sa predstavnicima Narodne kuhinje “Stari Grad”, Pučke kuhinje “Jela na kotačima” Vrhbosanske nadbiskupije i Crvenim križem KS Sporazum o primjeni odgojnih za maloljetne učinioce krivičnih djela. Na ovaj način maloljetna lica će služiti kazne u jednoj od tri navedene javne kuhinje.

Za mali, ali značajan korak u sistemskom rješavanju primjene odgojnih mjera, kao vida kažnjavanja maloljetnih počinioca krivičnih djela, ministar Nenadić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

SDA za formiranje Vijeća ministara BiH tek nakon formiranja Doma naroda PFBiH

Nakon što je, početkom novembra 2018. godine, na konstituirajućoj sjednici novog saziva Zastupničkog doma Parlamentarne...

Skupština SDS će se o potvrđivanju Govedarice izjašnjavati neki drugi put

Turbulencije u SDS-u se nastavljaju, a još jedna izjava predsjednika ove političke partije, Vukote Govedarice, te ono što je nakon nje uslijedilo ponovo je privuklo pažnju Istinomjera. O...


Rogić mišljenja da CIK treba sačekati odluku Ustavnog suda BiH

U svom nedavnom medijskom istupu, član Centralne izborne komisije (CIK), Vlado Rogić iznio je stav da “bi bilo dobro da CIK sačeka očitovanje Ustavnog suda BiH o apelaciji Borjane Krišto”, ali i...