Neistina

Procenat udjela žena u Našoj stranci u zakonodavnoj vlasti ne iznosi 63%

Zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH (PSBiH) Mirjana Marinković-Lepić bila je gošća političkog magazina “Tačka”, emitovanog 16. marta 2021. godine na RTV SLON. Pored već uobičajenih tema koje se tiču pandemije koronavirusa i nabavke vakcina, govorila je i o rodnoj ravnopravnosti u bosanskohercegovačkoj politici.

Screenshot: RTV SLON

Marinković-Lepić je iznijela opservaciju o zastupljenosti žena u političkoj partiji kojoj pripada, a Istinomjer je tu tvrdnju i provjerio:

Naša stranka je, kada su žene u pitanju, stranka koja zaista može biti primjer kada je ta neka rodna osjetljivost u pitanju. Naime, mi zaista, ako mogu reći, prednjačimo u odnosu na muškarce kada su zakonodavni organi vlasti u kojima mi učestvujemo u pitanju. Od svih poslanika i poslanica, na svim nivoima vlasti, oko 63% su žene kada je Naša stranka u pitanju.

Mirjana Marinković-Lepić, 16. 3. 2021.

Nakon Opštih izbora 2018. i Lokalnih 2020. godine, Našu stranku u zakonodavnim tijelima Bosne i Hercegovine (Parlamentarna skupština BiH, Parlament FBiH, kantonalne skupštine i skupštine/vijeća gradova/općina u BiH) predstavlja ukupno 51 poslanika/ca i vijećnika/ca.

U Predstavničkom domu PSBiH, Naša Stranka ima tri zastupnika/ca, a to su upravo Mirjana Marinković-Lepić, te Predrag Kojović i Damir Arnaut, koji je ovoj stranci pristupio početkom 2020. godine nakon što je napustio SBB.

Na nivou niže, u Parlamentu FBiH, Naša stranka učestvuje sa osam poslanika/ca, a čine ih pet žena i jedan muškarac u Predstavničkom domu, odnosno po jedna žena i muškarac u Domu naroda.

Kada su u pitanju skupštine kantona u FBiH, u ovim zakonodavnim tijelima Naša stranka ima predstavnike/ce u pet kantona, i to Unsko-sanskom (1), Tuzlanskom (2), Zeničko-dobojskom (1), Bosansko-podrinjskom (1), te u Kantonu Sarajevo (3). Od ukupno osam zastupnika/ca, pet čine žene, a tri muškarci.

Konačno, u gradskim/općinskim vijećima/skupštinama u BiH, među predstavnicima Naše stranke dominiraju muškarci, s obzirom na to da ih ima ukupno 20, dok je žena 12, i to u sljedećim mjestima: četiri u Općini Centar Sarajevo, dvije u Općini Novo Sarajevo, dvije u Gradu Mostaru, te po jedna u gradovima Gračanica i Bihać, odnosno općinama Kakanj i Sanski Most.

Ukupno gledajući, na svim zakonodavnim nivoima vlasti u BiH gdje su predstavnici/e Naše stranke prisutni/e, od 51 poslanika/ce, žena je 24, što bi procentualno iznosilo 47%.

Iako je Mirjana Marinković-Lepić ustvrdila da žene u Našoj stranci prednjače u odnosu na muškarce kada su zakonodavni organi vlasti u pitanju, te da od ukupnog broja poslanika i poslanica “oko 63%” čine žene, u stvarnosti taj procenat iznosi 47%. Iz tog razloga, Istinomjer tvrdnju Marinković-Lepić o procentu zastupljenosti žena iz Naše stranke na zakonodavnom nivou ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!