Neistina

Procenat inflacije prehrambenih proizvoda ne iznosi 33%

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, gostovao je 4.8.2022. godine u Dnevniku 3 na Federalnoj televiziji. Žuljević je ovom prilikom govorio i o Vladi FBiH te inflaciji i rastu cijena.

Foto: SDP BiH
Foto: SDP BiH

U kontekstu cijena hrane te procenta inflacije u Bosni i Hercegovini, Žuljević je rekao:

Imate inflaciju opštu od 15%, inflaciju od 33% kada je u pitanju hrana, imate milijardu maraka opljačkanih građanima na poskupljenima cijena koje gledamo u zadnje vrijeme, politiku koja nije htjela prihvatiti prijedloge opozicija za ukidanje akciza, danas vraćaju kroz neke sirotinjske mjere od 100 KM.

Aner Žuljević, 4.8.2022.

Agencija za statistiku BiH objavila je 27.7.2022. godine Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini za juni 2022. godine. Prema ovom indeksu, kao jedinom relevantnom indeksu potrošačkih cijena za BiH, u junu 2022. godine jeste zabilježen rast cijena u odnosu na maj.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1,4%.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, juni 2022.

Također je zabilježen i rast cijena u gotovo svim odjeljcima, osim u odjeljku obuće i odjeće, u kojem je registrovan pad cijena:

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,5%, Alkoholna pića i duhan za 1,4%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,6%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,4%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 4,2%, Rekreacija i kultura za 2,0%, Obrazovanje za 0,1%, Restorani i hoteli za 1,3% te Ostala dobra i usluge za 0,6%. (…) Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljku Odjeće i obuće za 2,1%.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, juni 2022.

No, kako nam pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH, procenat inflacije hrane “u odnosu na isti mjesec prethodne godine” nije 33%, kako tvrdi Žuljević, već 23,4%:

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 23,4%, Alkoholna pića i duhan za 2,1%, Stanovanje i režijski izdaci za 14,1%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 9,1%, Zdravstvo za 1,4%, Prijevoz 34,5%, Komunikacije za 0,8%, Rekreacija i kultura za 8,1%, Obrazovanje za 0,8%, Restorani i hoteli za 9,8% te Ostala dobra i usluge za 5,6%. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 5,9%.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, juni 2022.

Uzimajući u obzir Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini Agencije za statistiku BiH, kao jedini relevantan indeks potrošačkih cijena za BiH, prema kojem je, kada je riječ o hrani, inflacija 23,4%, Istinomjer tvrdnju Anera Žuljevića da je “inflacija od 33% kad je u pitanju hrana” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!