Analize

Nakon poplava, građani čekaju pomoć nadležnih

Uslijed kiše koja je padala nekoliko dana, od četvrtka, 4. novembra, do petka, 5. novembra ove godine, došlo je do porasta vodostaja rijeka i do aktiviranja klizišta u nekoliko područja BiH. Pojedine rijeke izlile su se iz korita, što je uzrokovalo plavljenje stambenih, poslovnih, industrijskih, ali i energetskih objekata, pa je glavni grad naše zemlje u petak, 5. novembra, imao probleme sa snabdijevanjem električnom energijom nakon što je poplavljena trafostanica u Reljevu. Općine Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Istočna Ilidža, Konjic i Jablanica su lokalne sredine gdje su zabilježeni najveći problemi kako zbog poplava, tako i zbog aktiviranja klizišta.

Foto: Dado Ruvic/Reuters

U sarajevskim općinama Ilidža i Novi Grad, rijeke Željeznica i Bosna poplavile su naselja Rajlovac, Reljevo, Otes te područja uz korito rijeka. Ekipe federalne, kantonalne, ali i općinskih službi civilne zaštite spašavale su ugroženo stanovništvo, ali i poslovne objekte, naročito punionicu medicinskog kisika Messer u Rajlovcu, koja je u trenutnim okolnostima pandemije Covid-19 od izuzetne važnosti za cijelu zemlju. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite KS, samo na području općine Ilidža poplavljeno je 208 objekata.

Vlada Kantona Sarajevo je 8. novembra, zbog novonastale situacije uzrokovane poplavama, odlučila proglasiti stanje prirodne i druge nesreće na području ovog kantona. Prethodno su stanje prirodne nesreće proglasile općine Ilijaš i Vogošća te Ilidža, i to za područja mjesnih zajednica Donji Kotorac, Butmir, Otes, Osijek, Blažuj i Vreoce.

Gostujući u programu TVSA, premijer KS Edin Forto objasnio je šta podrazumijeva proglašenje prirodne i druge nesreće na području ovog kantona.

Screenshot: TVSA

To suštinski znači da se aktivira sistem pomoći, aktiviraju se sredstva koja su namjenska za ovakve slučajeve. Mi smo, naravno, obišli stanje na terenu. Vlada je sve vrijeme bila, od trenutka kada se desila, kada su se desile poplave u petak ujutru, obišli smo ne samo načelnike, opštine nego i građane, područja firme i procijenili smo da se aktivira taj fond koji će u saradnji sa općinskim komisijama, koje će raditi procjenu štete, moći pomoći iz kantonalnog budžeta.

Edin Forto, 8.11.2021.

Forto je objasnio da je civilna zaštita na kantonalnom i općinskom nivou preuzela vođenje procesa u skladu s Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće, odnosno da će građani i privrednici nastalu štetu prijaviti cvilnoj zaštiti te će kroz razne stavke, za ovu namjenu, u budžetu KS biti izdvojeno oko dva miliona maraka.

U budžetu KS za 2021. godinu, u stavci Namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu KS, naveden je iznos veći od 2,7 miliona maraka. Također, prema istim podacima, iz budžeta KS za ovu godinu u okviru kantonalne civilne zaštite zaposlene su 224 osobe, dok je za njeno funkcionisanje predviđeno skoro 12 miliona maraka.

Također, Vlada KS je u maju ove godine usvojila Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području ovog kantona za 2021. godinu u vrijednosti od skoro devet miliona maraka. Kako je navedeno na službenim stranicama Vlade KS, određeni su prioriteti za regulaciju riječnih tokova, kao i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacione mreže.

Nastavit će se realizacija započetih projekata regulacije riječnih korita, ali i realizirati novi projekti koji su određeni kao prioritetni. Planira se, između ostalog, regulacija rijeka Zujevine i Dobrinje na Ilidži, Zujevine u Hadžićima, Misoče u Ilijašu, Jošanice u Vogošći, Dobrinje, Lepenice i Miljacke u Novom Gradu, Rakitnice u Trnovu, kao i čišćenje drugih manjih vodotoka. Također se nastavlja realizacija započetih projekata rekonstrukcije, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, jer se većina projekata zbog obima odvija fazno. Cilj je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i smanjenju šteta koje izazivaju poplave, izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u KS. Programom je predviđena rekonstrukcija postojeće, kao i izgradnja nove vodne komunalne infrastrukture i vodnih objekata za vodosnabdijevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u svih devet općina. Cilj je poboljšanje snabdijevanja vodom i uvođenje novih količina u vodovodni sistem, smanjenje gubitaka, kao bolja odvodnja voda. Planirana je, između ostalog, rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacione mreže u ulici Francuske revolucije, Stari drum Halid-bega Hrasnice, Vrelo i Bunica, te u ulici Bojnička, izgradnja cjevovoda od rezervoara Crkvine do korisnika u općini Ilidža, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u ulicama Ranovačka i Šehidska u Ahatovićima, kao i separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Vejsila Čurčića u općini Novi Grad.

Vlada KS, 8.5.2021.

Premijer KS Edin Forto objasnio je da je trenutna situacija, uzrokovna poplavama, rezultat ogromnih padavina, nezabilježenih u proteklom razdoblju, i naglašava da općine moraju aplicirati za projekte regulacije riječnih tokova na području svojih lokalnih zajednica.

Postoje ta automatska mjerenja u Agenciji za vodno područje rijeke Save, to je ta bivša Vodoprivreda, sadašnja ta federalna agencija koja nama to prati i imaju jaka iskustva. U pedeset godina koliko se prati nije viđena ovolika količina vode u ovako kratkom vremenu. Ovo je potpuni apsolutni rekord otkako je mjerenja. Pitanje je, da smo imali sve regulisano, da li bi došlo do izlijevanja. Kada dođe do ovakvog rekorda, to je teško predvidjeti. Međutim, ono što se mi moramo pripremati za najgore tako i kada se korita rijeka regulišu, rade se ti stogodišnji nivoi. Znači, najgora moguća varijanta da se desi i rijeka Željeznica, gdje je uređeno korito, ona je napravljena na stogodišnjem nivou najvećeg rizika i doslovno su tu centimetri dijelili u tom dijelu da se voda ne prelije, što znači da je ovo apsolutni rekord što nam se desio, nažalost, proteklog vikenda.

Edin Forto, 8.11.2021.

Na službenim stranicama Agencije za vodno područje rijeke Save navodi se da su u KS u toku radovi na uređenju obalnog pojasa na području Vogošće i Ilijaša.

Jedna od pogođenih općina u KS je i Novi Grad. Prema podacima iz budžeta ove lokalne zajednice, pod stavkom Uređivanje i čišćenje vodotoka rijeka i potoka, u cilju sprečavanja plavljenja, prošle godine bilo je predviđeno više od 70 hiljada maraka, dok je taj iznos ove godine smanjen na 50 hiljada KM. Također, previđena je regulacija vodotoka Lepenica, ali i novac za sufinansiranje regulacije vodotoka Veliki potok i Dobrinja. Načelnik ove sarajevske općine Semir Efendić ističe da predstoji završetak regulacije ušća Miljacke u Bosnu, ali i mogućnost spuštanja kote na Reljevu, koja je predviđena za vodosnabdijevanje Sarajeva.

Javno preduzeće Slivovi rijeke Save vrši regulaciju korita rijeke Bosne. Utrošena su značajna sredstva. Trenutno se te aktivnosti rade na prostoru Novog Grada. Kroz cijeli prostor Ilidže je to završeno i, nažalost, na Ilidži, gdje je korito regulisano, ponovo je došlo do izlijevanja vode. Vjerovatno zbog velikih i obilnih padavina kakve nisu česte. Moram reći za ovaj dio Novog Grada koji je sada poplavio da je prostor poplavljen više nego 2014. godine. Znamo kakve smo poplave imali 2014. godine. Neki dijelovi općine, neki objekti koji nisu, ili su bili u manjoj mjeri tada poplavljeni, danas je to više. Dakle, ovo je najveća poplava koja je zahvatila taj dio naše općine. Ovo što kažete o regulaciji u jednom dijelu – nije regulisano korito rijeke Bosne. Preduzeće Slivovi rijeke Save to radi postepeno, u skladu s njihovim finansijskim i kreditnim mogućnostima. Mi smo u tome sarađivali i došlo se do mjesta gdje se rijeka Miljacka ulijeva u rijeku Bosnu i nekoliko stotina metara odatle. Međutim, dalje korito nije regulisano, ali imamo i situaciju i na Ilidži, gdje je regulisano korito i dalje imamo poplave.(…) Postojale su zapravo ideje kako ovo pitanje riješiti. Postoji tzv. reljevski prag. To je jedna geološka struktura, nadmorska visina na mjestu gdje rijeka Bosna izlazi iz sarajevske kotline koja ima svoju kotu i u slučaju velikih kiša i nadolaska podzemnih voda, ona uvijek bude ta koja vraća vodu nazad u sarajevsko polje. Nekada su stručnjaci davali ideje da se tu napravi neka vrsta spuštanja reljevskog praga kroz izgradnju jedne brane koja bi mogla da se koristi u ovakvim situacijama. Izgleda da će to na kraju biti neophodno. S druge strane, postajala je bojazan od spuštanja tog praga radi čuvanja voda u sarajevskom polju. Prema nekim analizama, on je, ustvari, bitan kao geološka struktura jer sprečava oticanje podzemnih voda od kojim se Sarajevo napaja vodom.

Semir Efendić, 5.11.2021.

Kada je u pitanju Općina Ilidža, u budžetu ove općine za ovu godinu, u stavci Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje, predviđeno je 600 hiljada maraka, dok je za regulaciju korita previđeno nepunih 140 hiljada maraka.

Poplave su zadesile i općinu Istočna Ilidža. Premijer RS Radovan Višković obišao je lokalitet ove općine pogođen poplavama te je najavio da će Vlada RS s milion maraka pomoći ovoj lokalnoj zajednici. Također, Višković je objasnio zbog čega nakon poplava iz 2014. godine nije došlo do regulacije rijeke Željeznice na ovom području, a kako je kazao, razlog je žalbeni postupak.

Čak ti investitori su sugerisali sljedećim da niko ne finansira ovaj projekat dok se ne završi sudski postupak. Zato ćemo mi iz budžeta Republike obezbijediti sredstva da ovo riješimo ne čekajući taj postupak.

Radovan Višković, 7.11.2021.

Regulacija korita rijeke Željeznice u Istočnoj Ilidži započela je pred Opće izbore 2014. godine, ali je samo nekoliko dana poslije vlast u ovoj općini informisana da je izvođač radova, po nalogu investitora Javnog preduzeća Vode Srpske, prekinuo radove.

Premijer FBiH Fadil Novalić posjetio je 5.11. ove godine područje Konjica te je izrazio empatiju prema stanovnicima ove lokalne zajednice.

Foto: Fena

Stavimo političke prefikse po strani, a u prvi red stavimo ljudskost i humanost. Zajedno ćemo se lakše suočiti sa problemom i prevazići ga. Kao premijer, svima sam na raspolaganju, kao i Federalna Uprava Civilne Zaštite. Čestitam načelniku Osmanu Ćatiću što je dokazao da je pravi čovjek za funkciju koju obnaša, jer je u teškom vremenu pokazao hrabrost i preuzeo kormilo.

Fadil Novalić, 5.11.2021.

Dan kasnije, održana je hitna telefonska sjednica Vlade FBiH, na kojoj je Federalna uprava civilne zaštite prezentirala presjek poduzetih aktivnosti na područjima pogođenim poplavama. Međutim, Novalićeva posjeta Konjicu izazvala je negodovanje u opozicionom SDP-u BiH na federalnom nivou, pa je delegat u Domu naroda FBiH Aner Žuljević pitao zašto Novalić nije posjetio i druge lokalne zajednice pogođene poplavama.

Premijer FBiH preskoči Novi grad, Ilidžu, dođe u Konjic i ne ode u Jablanicu posjetiti ugrožene građane, samo zato što načelnici nisu iz SDA, ne zaslužuje ni dana više biti političar, a ne prvi čovjek izvršne vlasti u FBiH. To je ta sramotna državotvorna logika SDA službenika. Jadno.

Aner Žuljević, 7.11.2021.

Načelnik Jablanice Damir Šabanović, koji dolazi iz SDP-a BiH, ukazao je da su štete uzrokovane ne samo poplavama već i klizištima na području ove općine ogromne.

Ne postoji naselje u kojem nismo imali problem, od prekida saobraćajnice, poplava, klizišta, uništenih automobila, krovova na privatnim i na pravnim objektima, nestanka električne energije, interneta, zamućene vode.

Damir Šabanović, 5.11.2021.

Nakon stabilizacije vremenskih prilika, građanima, ali i privrednicima koji su pretrpjeli materijalnu štetu, sada je preostalo da lokalnim štabovima civilne zaštite u okviru općinskih službi prijave nastalu štetu te će civilna zaštita potom procijeniti i odlučiti o isplatama naknada. Promjena vremenskih prilika, ali i ranije poplave, konačno bi nadležnim na svim nivoima vlasti trebali biti jasan signal da se mora pristupiti sistemskom uređenju svih vodotoka te adekvatnom rješavanju komunalne infrastrukture, poput oborinske i kanalizacione odvodnje na gradskim ulicama.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!