Neistina

Prethodna Vlada KS izvodila je radove i na području Ilidže

Kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za načelnika Općine Ilidža na predstojećim Lokalnim izborima, Fikret Prevljak bio je gost debatne emisije – Izbori 2020 na TVSA gdje je, između ostalog, ustvrdio i da prethodna Vlada Kantona Sarajevo nije uradila niti jedan projekat na području ove općine.

Vodeći raspravu sa protukandidatom, Nerminom Muzurom, Prevljak je istakao da prethodna Vlada KS nije “ništa uradila” na Ilidži dok je bila na vlasti.

A što se tiče vaše šestorke, četvorke, za vrijeme Ilidže vi niste gospodo ništa uradili dok je bila dok je bila na vlasti u Kantonu Sarajevu.

Fikret Prevljak, 5. novembar 2020.

Ipak, tokom perioda u kojem je Vlada KS na čijem je čelu bio Edin Forto bila na vlasti, od decembra 2018. godine do marta 2020. godine, moguće je utvrditi koji su se projekti provodili na području ove općine.

Jedan od projekata bila je rekonstrukcija Velike aleje na čemu se radilo tokom 2019. godine, a o čemu je Istinomjer pisao. Naime, Vlada Kantona Sarajevo je 10. maja 2019. godine dala nalog preko Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a na osnovu postojećeg Okvirnog sporazuma o uslovima i načinu izvođenja radova održavanja puteva sa KJKP “Rad”, za početak izvođenja radova na rekonstrukciji Velike aleje. Radovi na rekonstrukciji Velike Aleje zvanično su počeli 31. maja, a rok za završetak radova je bio 30 dana. Radovi na rekonstrukciji Velike Aleje okončani su 14. jula 2019. godine. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, preko JU za Zaštićena prirodna područja izdvojilo je 100.000 KM za sanaciju, a dodatnih 50.000 KM izdvojila je Direkcija za puteve KS.

Prilikom posjete Velikoj aleji tadašnji ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta istakao je kako je “rekonstrukcija Velike aleje jedan u nizu projekata na području općine Ilidža koji je pokrenula Vlada KS putem resornih ministarstava” te da će “u narednih mjesec dana početi i radovi na rekonstrukciji Rustempašine ulice kao i radovi na rekonstrukciji vertikalne i saobraćajne signalizacije, postavljanju zaštitnih ograda uz saobraćajnice, zvučnih izolacija na zapadnom ulazu u grad itd”.

Istinomjer je pisao i o rekonstrukciji Rustempašine ulice na Ilidži na jesen 2019. godine, koje je ocjenjeno kao ispunjeno nakon što su krajem novembra radovi na ovom projektu uspješno okončani. Iz Vlade KS tada su naveli da je vrijednost radova na ovom projektu iznosila 240.000 KM, te da je “sanirana saobraćajnica u dužini 320 metara, dio pješačke staze, zamijenjeni šahtovi i pobošljšana odvodnja”.

Pored toga, Istinomjer je pisao i o projektu regulacije vodotoka na području nekoliko sarajevskih općina. Naime, tadašnja Vlada KS saopćila je sredinom jula 2019. godine da je potpisan Sporazum o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća, a prilikom potpisivanja Sporazuma naglašeno je i “da će se uskoro pristupiti njegovoj realizaciji”.

Krajem 2019. godine Istinomjer je kontaktirao tadašnjeg ministra komunalne privrede i infrastrukture KS, Srđana Mandića koji je u svom odgovoru naveo projekte iz oblasti vodosnbdijevanja i odvodnje otpadnih voda koje je ovo ministarstvo provodilo između ostalog i sa Općinom Ilidža.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Ilidža:

a) Nastavak projekta izgradnje kolektora otpadnih voda iz Rakovice, sufinansiranje u iznosu do 243.200,00 KM, a preostala novčana sredstva do ugovorenog iznosa obezbijedit će Općina iz svog Budžeta,

b) Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže u ulicama Stari drum, Halid bega Hrasnice, Vrelo i Bunica (faza II), sufinansiranje u iznosu do 200.000,00 KM, a preostala novčana sredstva do ugovorenog iznosa obezbijedit će Općina iz svog Budžeta,

c) Razgraničena sredstva iz 2018.godine izgradnja kanalizacione mreže u ulici Zabosnice, MZ Stup “Zabosnice” sufinansiranje u iznosu do 100.000,0 KM, a preostala novčana sredstva do ugovorenog iznosa obezbijedit će Općina iz svog Budžeta.

Srđan Mandić, 18. novembar 2019.

U maju 2019. godine iz Vlade KS saopćili su da sue “direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač, načelnik Općine Ilidža Senaid Memić i direktor firme Bosman Sunija Jahić potpisali Sporazum o rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji pješačke staze u ulici Stara Pruga Osik”. Tom prilikom navedeno je da vrijednost projekta iznosi 1.429.972,83 KM, “od čega će Direkcija izdvojiti 1.050.000 KM, a pomenuta općina 100.000 KM”, a tadašnji ministar saobraćaja KS, Adnan Šteta najavio je da je “u sklopu projekta planirana i izgradnja nove četiri niše za autobuska stajališta”.

Treba pomenuti i da su projektom “Energijska efikasnost u javnim objektima KS” bile obuhvaćene osnovne škole sa pdoručja ove općine – Prva, Treća i Deveta osnovna škola.

S obzirom da su se tokom perioda kada je na vlasti bila prethodna Vlada KS izvodili određeni projekti na području općine Ilidža od strane ove vlade, Istinomjer će pomenutu tvrdnju Fikreta Prevljaka ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!