U toku je ralizacija projekta regulacije vodotoka na području nekoliko sarajevskih općina

Vlada Kantona Sarajevo (KS) saopćila je sredinom jula ove godine da je potpisan Sporazum o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća.

Prilikom potpisivanja Sporazuma naglašeno je i “da će se uskoro pristupiti njegovoj realizaciji”.

Sporazume o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća potpisali su danas direktori Kantonalne uprave civilne zaštite i Zavoda za izgradnju KS Samir Džihić i Mirza Hulusić s načelnicima Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Senaidom Memićem, te zamjenikom načelnika Vogošća Fetahom Kadrićem. Radi se o projektima uređenja korita rijeke Ljubine, koja prolazi kroz naselja Dojnji Čevljanovići, Srednje i Ljubina, rijeke Zujevine u Mjesnoj zajednici Osjek, te regulacije potoka Resnik u Pazariću…”

Vlada KS, Saopćenje, 12.07.2019.

Netom nakon potpisivanja pomenutog sporazuma, 29.07.2019. godine započelo je izvođenje radova predviđenih sporazumom, tačnije u vogošćanskoj ulici Ahmeda Rizve počela je “prva faza izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u dužini od 1165 m”.

Kako bismo provjerili u kojoj fazi je realizacija projekta, te da li su izdvojena obećana sredstva, Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, te smo dobili potvrdu da se radovi najavljeni u julu ove godine, u saradnji sa lokalnim zajednicama, odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom.

Imajući u vidu da se radi o zajedničkom interesu Kantona Sarajevo i općina na području Kantona Sarajevo u cilju vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda svi radovi se izvode u zajedničkoj  koordinaciji. U vezi Vašeg upita koji se tiču realizacije projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća za koje je u julu ove godine izdvojeno 374.000 KM.

Srđan Mandić, Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS, 18.11.2019.

Također, za Istinomjer je rečeno i da je “na osnovu pozitivnih propisa Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj 02-05-22216-15/19 od 30.05.2019. godine donijela Program utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu” a na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica i namjenskih sredstava koja su obezbijeđena iz vodnih naknada.

Cijeli odgovor resornog ministarstva sa taksativno nabrojanim planiranim radovima i izdvojenim novčanim sredstvima s ciljem uređenja vodotoka u općinama Vogošća, Ilidža, Hadžići i Ilijaš možete pročitati OVDJE.

Obzirom da je realizacija radova predviđenih sporazumom počela, Istinomjer Vladi KS u tom smislu daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...