Poluistina

Pravo na topli obrok, prijevoz i regres u FBiH

Nedavno smo svjedočili saopćenju za javnost Saveza samostalnih sindikata BiH (SSS BiH), koje je uzburkalo javnost tvrdnjama da Vlada FBiH namjerava ukinuti topli obrok, naknadu za prijevoz i regres radnicima/cama u ovom entitetu. Osim što se u saopćenju navodi da će se “ukidanja” realizovati kroz primjenu nedavno usvojenih prijedloga Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak u FBiH, SSS BiH nije precizno i uvjerljivo obrazložio ove svoje tvrdnje.

Naime, prijedlozima zakona će de facto doći do ukidanja toplog obroka, naknada za prijevoz i regres čime će se izvršiti dodatni udar na džepove radnika. S obzirom da, ukoliko ne dođe do potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora, koji su propisivali obavezu poslodavcima za isplatu pomenutih naknada, više neće postojati zakonska obaveza poslodavaca da isplaćuju naknade, sasvim je opravdano očekivati da će doći do njihovog ukidanja.

(Saopćenje SSS BiH, 25.06.2018.)

Demantujući ovo saopćenje, premijer FBiH, Fadil Novalić iznio je djelimično tačne tvrdnje. Odgovarajući na pitanje da li je tačno da se nedavno utvrđenim prijedlozima zakona o doprinosima i porezu na plaću ukida topli obrok, naknada za prijevoz i regres premijer Novalić, između ostalogm, izjavio je i sljedeće:

Topli obrok, prijevoz, regres nisu predmet zakonskih odredaba tako da Vlada niti je može ukidati niti uvoditi zakonima. To su kategorije koje se reguliraju kolektivnim ugovorima, a Vlada nije njihov potpisnik. Upravo je svojim potpisom na posljednji Opći kolektivni ugovor Ismet Bajramović radnicima ukinuo naknadu za prijevoz, jer je ovu naknadu koja je bila obavezujuća stavio u kategoriju koja ovisi o slobodnom izboru poslodavca. Dalje, Sindikat bi trebao biti svjestan da se topli obroci i regresi u realnom sektoru isplaćuju vrlo rijetko, osim ako ih poslodavci ne koriste da plate niže poreze. Više od 100.000 radnika, koji primaju najniže plaće, nikako nije imalo topli obrok. Dakle, poslodavcima će ovi radnici automatski postati jeftiniji, te se otvara prostor za povećanje plaća, s obzirom na to da stepen konkurentnosti raste.

(Fadil Novalić, 26.06.2018.)

Uvidom u prijedloge Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u FBiH, koje je Vlada FBiH nedavno usvojila, jasno je da se u odredbama pomenutih zakona, koje se odnose na predmet oporezivanja, pominju topli obrok, prijevoz i regres. Naime, u prijedlogu Zakona o porezu na dohodak FBiH u član 17., koji određuje predmet oporezivanja, jasno stoji da se isto odnosi na “topli obrok, regres, prijevoz i ostale naknada iz radnog odnosa.”

Član 17.

(Predmet oporezivanja)

(1) Prihodom od nesamostalnog rada smatraju se svi prihodi i koristi koje poslodavac daje zaposleniku po osnovu radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, i to (…)b) isplate po osnovu naknade za topli obrok, regres, prijevoz i ostalih naknada iz radnog odnosa, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Kada je upitanju prijedlog Zakona o doprinosima FBiH članovi od 15-22, te član 17. pominju topli obrok, naknadu za prijevoz i regres.

Član 17.

(Osnovica za obračun doprinosa)

(…)

(2) U mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa po stopama iz člana 16. ovog zakona uključeni su i iznosi ostalih primanja od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak i to: naknada za topli obrok, naknada za prijevoz na posao i s posla i naknada za regres.

Prijedlog Zakona o doprinosima u FBiH

Novalićeva izjava, u djelu koji se odnosi na odredbe Kolektivnog ugovora je tačana. Naime, trenutno važeći Kolektivni ugovor za teritorij FBiH, koji je stupio na snagu 22.06.2016. godine potpisali su, u ime Udruženje poslodavaca u FBIH i Saveza samostalnih sindikata BiH, Safudin Čengić i Ismet Bajramović, a naknada za prijevoz, kao obaveza poslodavca, izostavljena je iz istog. U prethodnom Općem kolektivnom ugovoru za teritorij FBiH stajala je odredba koja se odnosila na “pravo na prijevoz na posao i sa posla” i glasila je: “zaposlenik ima pravo na prijevoz ili naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla u skladu sa pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu”.

Obzirom da prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u FBiH, koje je nedavno usvojila Vlada FBiH, sadrže odredbe koje se odnose na topli obrok, prijevoz i regres, a odredba koja se odnosi na pravo naknadu za prijevoz izostavljena je iz trenutno važećeg Kolektivnog ugovora, premijer Novalić za svoju izjavu dobija ocjenu poluistina.

Da li će 100.000 radnika/ca u realnom sektoru primjenom novih zakona imati bolje uslove rada pokazaće se tek kroz praktičnu primjenu istih. Istinomjer će i dalje pratiti parlamentarni put Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima u FBiH, i da li će ovi zakoni biti usvojeni i od strane Parlamenta FBiH.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!