Analize

Polovičan rezultat gradonačelnika Bijeljine na polovini mandata

U dvije godine mandata Miće Mićića, gradonačelnika Bijeljine, provođene su aktivnosti na ispunjavanju više obećanja datih u kampanji za Lokalne izbore 2016. godini, ali su do sada u potpunosti ispunjena dva ili tek njih 6,6%. Osim dva ispunjena obećanja Gradska uprava Bijeljine provodila je veće ili manje aktivnosti na realizaciji još 13 datih obećanja.

Mićić je jedan od izabranih gradonačelnika koji nije imao program za Lokalne izbore 2016. godine, te je Istinomjer njegova obećanja prikupio sa zvaničnih video izvještaja bijeljinskog SDS-a tokom izborne kampanje. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 30 obećanja.

Dva obećanja, koja su do sada ispunjena, odnose se na rješavanje problema vodosnabdijevanja u naselju Modran i na osposobljavanje svlačionice lokalnog fudbalskog kluba „Sloga Junajted“.

Mještanima Modrana pitka voda dostupna je od jula 2017. godine, čime je, kako navode iz Grada Bijeljina, riješen problem mještana ovog sela koji su se vodom snabdijevali iz bunara. Izradnjom transportnog voda od Novog naselja Janja do Modrana u dužini od 3.300 metara, stvoreni su uslovi za dalji razvoj mreže ka Suvom Polju i Čengiću. Također, stvoreni su uslovi za postavljanje distributivne mreže i priključenje oko 375 domaćinstava iz Modrana na javni sistem vodosnabdijevanja i ukidanje nehigijenskih privatnih bunara. Vrijednost projekta je 320.000 KM, od čega su sredstva za materijal obezbijeđena iz gradskog budžeta, a građevinske i montažne radove finansiralo je gradsko vodovodno preduzeće. U okviru projekta, izgrađena je i javna česma u centru Modrana, s koje će stanovnici ovog i okolnih sela moći da dobiju pitku vodu dok ne bude izgrađena vodovodna mreža do svih domaćinstava u ovom dijelu Semberije.

Ocjenom “u progresu” ocijenjena su tri obećanja, a među njima se našlo i ono o završetku gasifikacije Bijeljinskih naselja.

U projekat izgradnje gasovoda na relaciji Bijeljina-Šepak, kako je navedeno iz gradske uprave, do sada je investirano oko 30 miliona eura, a izvođač radova je kompanija “Bijeljina Gas” u kojoj grad Bijeljina ima 20% vlasništva, a kompanija “Novi Sad Gas”, kao strateški partner, 80% vlasništva. Cijena priključka na gas za domaćinstva u Bijeljini košta 750 eura, uz mogućnost plaćanja u 36 rata.

U progresu je i obećanje o završetku izgradnje područne Osnovne škole „Vuk Karadžić” u mjesnoj zajednici Ledinci koja bi trebala biti useljiva početkom 2019. godine. Mićo Mićić je započeo rad na ispunjavanju 10 obećanja, a rad na ispunjavanju 15 obećanja nije započet.

Među projektima u zastoju je dugo najavljivano izmještanje autobuske stanice iz centra Bijeljine na lokaciju Željezničke stanice, a za koje je potrebno postizanje konačnog dogovora Vlade RS sa Vladom Srbije, o čemu je Istinomjer pisao nedavno.

Naime, iako se još početkom 2017. godine govorilo o skorom početku gradnje nove autobuske stanice, još uvijek se nije započelo sa realizacijom ovog projekta. U to vrijeme se pisalo da “postoji saglasnost da Vlada Republike Srpske ustupi Gradu Bijeljina prostor na kome se nalazi stara željeznička stanica, te da će to biti učinjeno čim se vlasništvo nad zemljištem, sa Srbije, prevede na Republiku Srpsku.”

Međutim i krajem 2017. godine, gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić je govorio da je problem rješavanje vlasničkih odnosa, što je ukazivalo da se problem vlasništva još uvijek nije riješio.

Problem ni u međuvremenu nije riješen, a u augustu 2018. godine ministar saobraćaja i veza RS, Neđo Trninić je nakon zajedničke sjednice Vlada RS i Srbije, najavio da će se nakon sprovođenja određenih procedura, sadašnja autobuska stanica, koja se nalazi u centru Bijeljine izmjestiti na lokaciju stare željezničke stanice.

Među 10 obećanja koja su ocjenjena ocjenom započeto nalaze se i realizacija mjera zaštita od poplava, čišćenje rijeka, izgradnja biciklističke staze, kao i gradnja škole u Gornjem Magnojeviću koja je započela u oktobru 2018. godine.

U svakom slučaju, sve aktivnosti koje je u prvoj polovini mandata gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić započeo na realizaciji projekata najavljenih tokom kampanje 2016. godine, mogle bi u narednoj godini dovesti i do većeg procenta u potpunosti ispunjenih obećanja.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!