Analize

Podzastupljenost žena, legalizacija kanabisa i rad za vrijeme praznika u fokusu Istinomjera

U prethodnoj sedmici ocjenjivali smo istinitost tvrdnji i izjava političkih zvaničnika, a u analizama smo se bavili radom za vrijeme praznika, podzastupljenošću žena u sastavu organa izvršne vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, ali i u zakonodavnim organima unutar BiH, te legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe. Zabilježili smo aktivnosti na ispunjenju obećanja na lokalnom nivou, kao i najavu rekonstrukcije banjalučke plaže Vrućica.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica (SDS), govoreći o uslovima za zatvaranje Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR), ustvrdio je da Brisel, odnosno Evropska unija, odlučuje kada će ovi uslovi biti ispunjeni. Kako se PIC sastoji od 55 zemalja i organizacija, a Upravni odbor PIC-a, kao njegov izvršni organ, čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije (OIC), koju predstavlja Turska, tvrdnja Vukote Govedarice ocijenjena je neutemeljenom.

Novoimenovani premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić (SDP BiH) uporedio je trenutne odnose prosječne plate i prosječne penzije u FBiH s onim iz 2013. godine, ali i govorio o iznosu potrošačke korpe u odnosu na prosječnu platu. Nikšić je ustvrdio da je prosječna penzija u FBiH otprilike 35% prosječne plate i da je prije deset godina ovaj iznos bio 43%. S obzirom na činjenicu da prosječna penzija u FBiH trenutno iznosi 54,43% prosječne neto plate u ovom entitetu, ali da je taj odnos 2013. godine bio približno onoliki koliki je premijer Vlade FBiH ustvrdio, Istinomjer je ovu izjavu ocijenio poluistinitom.

Prema entitetskim zakonima, Prvi maj je neradni dan, no rad praznikom nije eksplicitno zabranjen. Mnoge radnice i radnici, naročito u trgovini i uslužnim djelatnostima, ovaj dan provode na radnom mjestu. Tema prve prošlosedmične analize bila je inicijativa za zakonsko uređenje rada u dane praznika u realnom sektoru FBiH, koju je inicirao Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH), a koja nije dobila podršku ni izvršnih, ni zakonodavnih vlasti u Federaciji BiH.

Iako je legalizacija kanabisa u medicinske svrhe tema o kojoj se priča već duže, tek su nedavno učinjeni prvi konkretni koraci u smjeru izmjena zakonskog rješenja. O tome, ali i pravnoj regulativi i “pravnoj nesigurnosti” građanki/građana u pogledu kaznene politike spram posjedovanja kanabisa za ličnu upotrebu, čitajte u analizi “Dug put do legalizacije kanabisa u medicinske svrhe i pravna nesigurnost građana/ki”.

Iako Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini predviđa da državna tijela na svim nivoima vlasti, što uključuje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, ali i političke stranke, moraju osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u procentu od najmanje 40%, žene i dalje ne učestvuju ravnopravno u donošenju odluka, a rodni disbalans evidentan je na svim nivoima vlasti. O zastupljenosti žena u sastavu organa izvršne vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, ali i u zakonodavnim organima unutar BiH, bavili smo se u analizi “Žene su još uvijek podzastupljene kako u izvršnoj, tako i u zakonodavnoj vlasti u BiH”.

Protekle sedmice zabilježili smo najavu rekonstrukcije banjalučke plaže Vrućica, za koju je gradonačelnik Draško Stanivuković rekao da će dobiti novi izgled u narednih 45 dana.

U rubrici “Nevjerovatno ali Istinomjer” prošle sedmice mjesto je našao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i njegovo upozorenje onima koji budu krali.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!