Analize

Međunarodni praznik rada – dan kada mnogi i dalje rade

Prema entitetskim zakonima, Međunarodni praznik rada, Prvi maj, neradni je dan, no rad praznikom nije eksplicitno zabranjen. Stoga mnoge radnice i radnici, naročito u trgovini i uslužnim djelatnostima, ovaj dan provode na radnom mjestu. Inicijativa za zakonsko uređenje rada u dane praznika u realnom sektoru FBiH, koju je inicirao Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH), nije dobila podršku ni od izvršnih, ni od zakonodavnih vlasti u Federaciji BiH.

Foto: Istinomjer
Foto: Istinomjer

Međunarodni praznik rada, Prvi maj, obilježava se u znak sjećanja na štrajk i radničke proteste koji su se 1.5.1886. godine desili u Chicagu, a kojima se zahtijevalo osmosatno radno vrijeme. Širom svijeta organizuju se protestni skupovi i šetnje kako bi se ukazalo na loše radne uslove i položaj radnica i radnika te kako bi se zahtijevali bolji uslovi rada i veće plaće.

U Bosni i Hercegovini u periodu socijalističke Jugoslavije Prvi maj bio je državni praznik i obilježavao se veličanstvenim paradama, u kojima je povremeno sudjelovala i vojska, a radnički sindikati organizovali su prvomajska putovanja, razne izlete i domjenke.

Kako Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima na državnom nivou, praznici su regulisani entitetskim zakonima.

Sasvim običan (praznični) dan

Prema Zakonu o praznicima Republike Srpske, kao i u Federaciji BiH, Međunarodni praznik rada neradni je dan. Članom 76. Zakona o radu Federacije BiH, kao i članovima 124. i 131. Zakona o radu Republike Srpske, rad praznikom nije zabranjen, već je predviđeno da radnica/radnik ima naknadu na plaću ukoliko radi tokom praznika i drugim danima kojima je zakonom određeno da se ne radi.

Odluka o neradnom danu primjenjuje se samo u javnom sektoru, pa mnoge radnice i radnici, naročito u trgovini i uslužnim djelatnostima, moraju raditi u dane praznika. Prema informacijama Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH), radnica i radnika u ovim djelatnostima ima oko 152 hiljade.

U trgovini danas u BiH radi nešto oko 152 hiljade ljudi. Koliko njih je slobodno za praznik ne znamo, jer je jako malo sindikalno organizovanih radnika, ali smo svi svjedoci da se stanje popravlja i da sve veći broj kompanija zatvara svoje radnje na praznike. STBiH se prije dvije godine izborio da rad u dane praznika bude plaćen 100% većom dnevnicom i to je dogovoreno Kolektivnim ugovorom za trgovinu. Kasnije je isti odlukom Ministarstva za rad FBiH, a na našu inicijativu, proširen na cijeli sektor, što je ogroman uspjeh, ali za nas u STBiH slobodan dan za praznik nema alternativu u novcu i stoga mi svoju borbu nastavljamo do konačnog sistemskog rješenja.

STBiH, 27.4.2023.

Borbu za zakonsko regulisanje rada u dane praznika STBiH je pokrenuo još 2019. godine, kada su premijeru Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu trgovine uputili Inicijativu za zakonsko uređenje rada u dane praznika u realnom sektoru FBiH. Ovom inicijativom, shodno tome da odluke Vlade FBiH uoči praznika nemaju obavezujući karakter za sva privredna društva, STBiH je inicirao izmjenu Zakona o radu i Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH te proširenje kaznenih odredbi u slučaju da se radnicama i radnicima ne omogući korištenje slobodnog dana u vrijeme praznika.

Oba ministarstva, i Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odbila su ovu inicijativu Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH za izmjene zakona kojim bi se trgovcima i ugostiteljima garantovao slobodan dan za praznike. Iz STBiH smatraju da su ”i jedno i drugo ministarstvo jednostavno prebacivali odgovornost jedni na druge” i da se “nisu uopšte željeli baviti ovim pitanjem”. Odgovore koje su dobili iz navedenih ministarstava okarakterisali su kao “izbjegavanje čak i razgovora o ovoj za radnike veoma bitnoj temi”.

U junu 2020. godine, Alma Kratina iz Kluba zastupnika Demokratske fronte (DF) u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputila je u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, prema kojem bi se za vrijeme praznika slobodan dan omogućio svim radnicama i radnicima.

Trgovac je dužan poštovati državni praznik i neradni dan u skladu sa Odlukom o neradnim danima koju donosi Vlada FBIH na prijedlog nadležnog ministarstva, a na način da omogući svim radnicima slobodan dan, osim u slučajevima kada priroda posla, odnosno tehnologija procesa rada zahtjeva neprekidan rad.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini

Ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, koji bi regulisao slobodne dane u vrijeme praznika, nije dobio podršku zastupnica i zastupnika u Parlamentu FBiH. Prema riječima predsjednice STBiH Mersihe Beširović, razlog zbog kojeg ovaj prijedlog nije dobio podršku jeste “nebriga i ponižavanje trgovaca”.

Ja sam prvi put ikada bila na nekoj sjednici Parlamenta FBiH (tačnije Zastupničkog doma) tog dana kada je na dnevnom redu bio naš Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona i ostala sam šokirana šlušajući pitanja zastupnika o svim prijedlozima, a ne samo o ovom: “Ko je predložio? Čiji je prijedlog?” i sl. Dakle, puno je važnije ko je predložio, a ne o čemu se uopšte radi. I tako ide i podrška, odnosno glasanje. (…) Čula sam onako neformalno i da ovo ne smije proći jer će “onda svi sindikati početi tražiti nešto”. Ali, suštinski, mislim da je u pitanju ponovo nebriga i ponižavanje trgovaca, za koje se nadam da će se promijeniti u ovom novom sazivu, prema kojem ćemo ići sa zahtjevom da se ovo ponovo aktuelizira.

Mersiha Beširović, 27.4.2023.

Nakon toga, STBiH organizuje kampanju #Radimzapraznik, koja će, kako su za Istinomjer rekli iz ovog sindikata, kontinuirano trajati sve dok se pitanje rada tokom praznika ne reguliše zakonski.

Jedan od velikih problema koji vidimo na terenu jeste upravo nejednakost radnika u pravima po entitetima BiH. Tako da kampanja traje sve dok svi radnici u cijeloj BiH ne budu slobodni za praznike. Svjesni smo političkog bremena koji nosi ova borba, ali naša misija nije da se bavimo politikom. Naša politika je život dostojan čovjeka za sve radnike, bez obzira na to u kojem dijelu BiH rade. A ta kampanja je više misija. To nije projekat, nego proces koji, između ostalog, zavisi i od podrške javnosti zahvaljujući kojoj će, moramo to istaći, radnici u mnogim firmama širom BiH ovaj 1. maj biti ne na svojim radnim mjestima, nego sa svojim porodicama.

STBiH, 27.4.2023

Inspekcijski nadzor

Kako rad praznikom nije zabranjen, mnoge radnice i radnici rade na taj dan, no nažalost, mnogi od njih ostaju uskraćeni za pravo na naknadu zbog rada tokom praznika. S ciljem zaštite prava radnica i radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika, vrše se inspekcijske kontrole.

Zakon o radu propisuje kazne samo u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu plaću i za taj prekršaj novčane kazne iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica u pravnim licima i za poslodavca-fizičko lice. Upravo navedene zakonske odredbe daju mogućnost inspektorima rada da kontrolišu njihovu primjenu, ali ne i da zabrane rad poslodavcima koji rade na dan praznika.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

I ove godine, s ciljem zaštite prava radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) najavila je intenzivirane inspekcijske nadzore nad radom tržnih centara i većih trgovačkih lanaca.

Također, u mjesecu maju kantonalni tržišno-turistički inspektori će u punom kapacitetu provoditi pojačane nadzore nad primjenom Zakona o fiskalnim sistemima FBiH u dijelu posjedovanja fiskalnog uređaja i izdavanja fiskalnih računa. Istovremeno, pojačane inspekcijske kontrole na području Kantona Sarajevo vršit će se i na okolnosti provođenja odluka o formiranju cijena i marži osnovnih životnih namirnica, te nafte i naftnih derivata, kao i primjene Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Sarajevo. S obzirom na navedeno, pozivamo privredne subjekte da poslovanje usklade s navedenim zakonskim propisima i na taj način izbjegnu represivno djelovanje inspekcijskih organa.

KUIP KS, 26.4.2023.

Rad nedjeljom

S druge strane, STBiH je nastavio aktivnosti u borbi za zabranu rada nedjeljom na lokalnom nivou, tj. na nivou općina. Ostvarene su saradnje i sastanci s načelnikom Općine Novi Travnik i gradonačelnikom Bijeljine, koji su rezultirali zabranom rada nedjeljom u oba slučaja. Rad nedjeljom zabranjen je i u Mostaru.

Sve veći broj općina širom BiH donosi ove odluke i mi smo sretni što sa mnogima od njih STBiH ima potpisane memorandume o saradnji. To je zajednički rad koji jasno pokazuje da se može kad se hoće i mi smo zaista optimisti da će i ovo pitanje, koje je do skora bilo tabu tema i nemoguća misija, brzo postati još jedan jako bitan pomak u borbi da trgovine kao djelatnost budu pozitivan primjer, a ne crna rupa bh. privrede kad je riječ o radničkim pravima.

STBiH, 27.4.2023.

O radu nedjeljom i o tome kako je u Bosni i Hercegovini regulisan na različite načine već smo pisali.

Pored svih napora i pojačanih inspekcijskih kontrola, radnicama i radnicima u Bosni i Hercegovini preostaje duga i teška borba za slobodne praznične dane. Osim inicijativa upućenih izvršnim vlastima i pokušaja izmjene zakona, ali i medijske kampanje, STBiH svoju borbu nastavlja organizujući protestni uranak ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u 8:30 sati u ponedjeljak, 1. maja, zahtijevajući još jednom izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, izmjene Zakona o radu, hitno povećanje minimalne plaće te izmjene Zakona o porezu na dohodak i doprinosima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!