Ispunjeno

Započeli pripremni radovi na izgradnji tunela Ivan

Planirano je da tunel Ivan, koji će prolaziti kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo, bude “dvocijevni tunel sa po dvije trake”, a predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Govoreći o budućim planovima u vezi izgradnje novih dionica autoputa i cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, u junu 2019. godine direktor JP Autocesta FBiH, Adnan Terzić najavio je i skori početak radova na izgradnji tunela Ivan, o čemu je Istinomjer pisao.

Nabavka radova za izgradnju autoceste Lot 2 – poddionica Tunel Ivan je u toku. Proveden je postupak pretkvalifikacije. Druga faza postupka je u toku – zaprimljene su ponude 04.07.2019. godine i evaluacija je u toku.

JP Autoceste FBiH, 06.09.2019.

Ugovor o o izgradnji tunela Ivan na budućoj dionici autoputa A1 od Tarčina do Konjica, čija će vrijednost radova iznositi oko 111 miliona KM, potpisan je 28. oktobra 2019. godine.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor, zatim u ime izvođača radova Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH), te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH, i Munir Ramić u svojstvu svjedoka ispred Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Već naredni mjesec krećemo sa organizacijom gradilišta tunela Ivan što znači izgradnja pristupnih puteva sa strane Bradine i Tarčina, kako bi početkom naredne godine krenuli sa iskopom tunela Ivan.

JP Autoceste FBiH, 28.10.2019.

Nekoliko dana kasnije, početkom novembra 2019. godine prve mašine kompanije “Bossel” počele su sa pripremnim radovima na izgradnji pristupnih puteva.

Bitno je da se počelo, nama su pripali poslovi pripreme gradilišta i gradnje pristupnih puteva. Za sada je sve u najboljem redu. Malo nas usporava kišovito vrijeme, ali kao što vidite, radovi se odvijaju prema planu.

Šef gradilišta, Emsad Trako, 01.11.2019.

S obzirom da su radovi na organizaciji gradilišta, odnosno izgradnji pristupnih puteva započeli, Istinomjer će direktoru JP Autoceste FBiH, Adnanu Terziću za pomenuto obećanje o početku radova na izgradnji tunela Ivan dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!